Informacja prasowa 27.11.13

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
SYGNITY SA z nowym Dyrektorem Biura Personalnego
Sygnity wzmacnia obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Jacek Goś dołączył do firmy
od 3 grudnia b.r. jako Dyrektor Biura Personalnego. Będzie odpowiedzialny za politykę
personalną firmy, a także za wdrożenie nowej strategii firmy w zakresie human
resources.
Warszawa, 3 grudnia 2012 r. – w związku z rozwojem firmy i konsekwentnym
budowaniem pozycji na rynku systemowych rozwiązań informatycznych, Sygnity wzmacnia
struktury korporacyjne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, powołując nowego
Dyrektora Biura Personalnego.
Jacek Goś jest doświadczonym managerem, który posiada
kilkunastoletnią praktykę w zarządzaniu i kierowaniu działami
HR
w
funkcjach
personalnych
i
doradczych
w sektorze finansowym, telekomunikacji i konsultingu.
Pracował dla największych polskich banków m.in.: Bank
Handlowy (aktualnie Citibank), Fortis Bank Polska, Bank BPH,
Bank Pekao SA oraz UniCredit Group. Przed Sygnity pełnił
funkcję Dyrektora Zarządzającego Departamentem Zasobów
Ludzkich Pionów Biznesowych w GE Capital, właścicielu
Banku BPH. Był odpowiedzialny za koordynację działań HR
dla Pionów Bankowości Detalicznej, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Bankowości Korporacyjnej oraz Marketingu i
Zarządzania Produktami. Łącznie ponad 3500 pracowników,
blisko 300 oddziałów i ponad 150 placówek partnerskich.
Nowo mianowany w Sygnity Dyrektor HR ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim
na kierunku Edukacja Dorosłych oraz podyplomowe studia z zarządzania w Szkole Głównej
Handlowej.
„Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi to szczególnie ważne obszary każdej
organizacji. Cieszę się, że do Sygnity dołącza osoba o wysokich kwalifikacjach, mająca bogate
doświadczenie w zarządzaniu polityką personalną wielkich firm. Dynamicznie rozwijająca się, ale
także zmieniająca się firma jaką niewątpliwie jest dziś Sygnity, potrzebuje w tych obszarach
skutecznego i nowoczesnego managera.” – powiedział Janusz R. Guy, prezes zarządu Sygnity.
„Sygnity to firma, której z uwagi na specyfikę działalności wielkim kapitałem są pracujący w niej
ludzie. Wartość intelektualna autorskich, szytych „na miarę” potrzeb Klientów programów jest
ogromna. Sektor nowych technologii i zintegrowanych rozwiązań systemowych to dynamicznie
rozwijająca się gałąź biznesu. Cieszę się, że mogę być jej częścią. Moją rolą będzie kreowanie
możliwości wykorzystania potencjału pracowników i tworzenie spójnych rozwiązań w obszarze HR w
celu wspierania wizji systematycznego rozwoju i budowania wartości firmy na rynku.” – powiedział
Jacek Goś, Dyrektor Biura Personalnego Sygnity.
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242
złotych w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
Sygnity SA
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne,
uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od consultingu,
poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm
najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji
na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze
wszystkich branż polskiej gospodarki – zarówno komercyjnych, jak i instytucji publicznych.
Obecnie Sygnity zatrudnia prawie 1590 pracowników i może poszczycić się jednym z
najliczniejszych
zespołów
ekspertów
na
polskim
rynku
informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas
biznesu. Firma tworzy trwałe relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy
min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak i inwestorami, oparte na wzajemnym
zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.
Dalszych informacji udzielają:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242
złotych w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
Download