DOCX - Sygnity

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
SYGNITY S.A. Z NOWYM WICEPREZESEM ZARZĄDU ds. SPRZEDAŻY PIONU
PUBLIC.
Warszawa, 31 lipca 2013 r. – Sygnity S.A. konsekwentnie wzmacnia strukturę Zarządu.
W dniu 30 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza giełdowej spółki Sygnity powołała Dariusza
Śliwowskiego na stanowisko Wiceprezesa ds. Sprzedaży odpowiedzialnego za Pion Public. Nowy
Członek Zarządu przejmie swoje obowiązki z dniem 1 sierpnia br.
Dariusz Śliwowski przez ostatnie 6 lat związany był z IBM, pełniąc szereg kierowniczych funkcji
zarówno w Polsce, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bezpośrednio przed objęciem
funkcji Członka Zarządu w Sygnity S.A., Dariusz Śliwowski odpowiedzialny był w IBM Polska
za sprzedaż w segmencie administracji publicznej, zarządzając wielomilionowymi kontraktami
i portfelem istotnych dla firmy klientów. Wśród wcześniejszych zadań wymienić należy prowadzenie
z sukcesami Działu Usług Wdrożeniowych i Konsultingu (GBS) w IBM Polska.
Dariusz Śliwowski był już wcześniej zawodowo związany ze spółką. W latach 1999-2006, w trakcie
siedmioletniej kariery w strukturach ComputerLand S.A. przyczynił się m.in. do pozyskania przez
spółkę tytułu największego w Polsce dostawcy rozwiązań IT dla branży bankowej.
Pan Dariusz jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Karierę
zawodową rozpoczął w roku 1989.
„Jesteśmy w ważnym dla spółki momencie, dlatego potrzebujemy w Zarządzie ponadprzeciętnych
liderów i najlepszych specjalistów na rynku. Dariusz Śliwowski to osoba o wysokich kwalifikacjach
zawodowych, skuteczny menadżer skoncentrowany na osiąganiu celów. Biorąc pod uwagę jego
doświadczenia w sektorze public oraz udokumentowane sukcesy zawodowe w dużych
międzynarodowych projektach wierzę, że pod jego okiem powierzony mu obszar biznesowy czeka
systematyczny rozwój. Tym bardziej, że projekt e-Podatki, który będzie rozwijany pod jego kierunkiem
to jeden z największych kontraktów w historii spółki, wymagający nieszablonowych, skutecznych
rozwiązań i otwartej współpracy z klientem” – powiedział Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity.
„Moja kariera zawodowa zatoczyła koło – byłem z tą firmą związany przez ponad 6 lat, wówczas pod
nazwą Computerland. Cały czas obserwowałem działania Sygnity i jest dla mnie wyróżnieniem,
że powołano mnie do Zarządu spółki, która w ostatnim czasie notuje dynamiczny rozwój i zdobywa
znaczące na rynku kontrakty. Sygnity to firma o ogromnym potencjale biznesowym i ludzkim, tworzona
przez doświadczonych profesjonalistów. Chcę wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenia
zdobyte w międzynarodowym środowisku i przekuć je w trwały sukces Sygnity na polskim rynku IT.”
- powiedział Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Zarządu Sygnity ds. Sprzedaży sektora publicznego.
***
O Sygnity SA
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki
oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej gospodarki – zarówno
komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity zatrudnia prawie 1540 osób i może poszczycić się jednym z najliczniejszych
zespołów
ekspertów
na
polskim
rynku
informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas biznesu. Firma tworzy trwałe relacje z
wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak i inwestorami, oparte na
wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.
Dalszych informacji udzielają:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes
Zarządu
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Komplementariusza
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards