Informacja prasowa 11.01.13

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Sygnity SA inwestuje w struktury odpowiedzialne za rozwiązania IT dla rynku zdrowia
Warszawa, 11 stycznia 2013 r. – Spółka giełdowa Sygnity SA, w ramach struktur
odpowiedzialnych
za projekty dla sektora publicznego, utworzyła nowy Obszar
Biznesowy: Rozwiązania dla Rynku Zdrowia. Nowo powołanym Dyrektorem działu został
Artur Słoniec, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w Spółce i w sektorze zdrowia.
Artur Słoniec jest związany ze Spółką ponad 8 lat. Ostatnio pełnił w firmie funkcję menadżera działu
zdrowie. Słoniec ma na swoim koncie między innymi wdrożenie pierwszego w Polsce rozwiązania
rozliczania usług medycznych z wykorzystaniem kart elektronicznych dla Śląskiej Kasy Chorych. Jest
jednym z współtwórców sukcesu Sygnity w wygranym przetargu na "Elektroniczną Platformę
Gromadzenia,
Analizy
i
Udostępniania
Zasobów
Cyfrowych
o
Zdarzeniach
Medycznych" (w skrócie projekt P1), czyli budowę hurtowni danych oraz systemu wykrywania
nadużyć, które są niezbędne do sprawnego zarządzania i planowania działań w ramach ochrony
zdrowia.
„Utworzenie nowego obszaru biznesowego ma na celu zwiększanie naszego udziału w rynku
rozwiązań informatycznych kierowanych zarówno dla jednostek centralnych jak i regionalnych
świadczeniodawców usług medycznych.”- powiedział Sławomir Połukord, w Sygnity S.A. Dyrektor
Generalny Pionu realizującego projekty dla sektora publicznego- „Współpracuję z Arturem już od
kilku lat i wciąż jestem pod wrażeniem jego profesjonalizmu oraz dogłębnej wiedzy branżowej. Jestem
przekonany, że to właśnie dzięki niemu w nowo utworzonym obszarze biznesowym niebawem pojawią
się kolejne ciekawe i rentowne projekty dla Sygnity.”- dodał Sławomir Połukord
„Wykorzystanie informatyki w sektorze zdrowia w Polsce ciągle odstaje od średniej europejskiej. Dla
przykładu: zaledwie niespełna 50% lekarzy ogólnych w Polsce używa komputerów do rejestrowania
danych administracyjnych pacjentów. Brakuje nie tylko systemu centralnych baz danych i rejestrów,
ale także sprawnego dostępu do informacji medycznych. Ustawa o Działalności Medycznej, która
wchodzi w życie od 1 sierpnia 2014 roku będzie w najbliższych latach istotnym wyzwaniem dla
informatyki w obszarze zdrowia. Rynek ten będzie szybko rozwijał się, a niektóre rozwiązania telemedyczne wręcz będą przeżywać rozkwit. Sygnity chce zdecydowanie potencjał tego rynku
wykorzystać.”- powiedział Artur Słoniec, nowo mianowany Dyrektor Obszaru Biznesowego:
Rozwiązania dla Rynku Zdrowia
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
***
O Sygnity SA
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od
consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki
oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej gospodarki – zarówno
komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity zatrudnia prawie 1540 osób i może poszczycić się jednym z najliczniejszych
zespołów ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas biznesu. Firma tworzy trwałe relacje z
wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak i inwestorami, oparte na
wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.
Dalszych informacji udzielają:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Lidia Kłosowska
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 600 065 000
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
Download