Zalety i wady promieniotwórczości

advertisement
Zalety i wady
promieniotwórczości
Promieniotwórczość - to
zjawisko samorzutnego
rozpadu jąder połączone
z emisją cząstek alfa,
cząstek beta, promieniowania gamma. Ma ona
zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników.
ZALETY:
•niszczące działanie promieniowania jądrowego jest
wykorzystywane w terapii nowotworowej i innych chorób;
•izotopy promieniotwórcze znalazły liczne zastosowanie
w badaniach naukowych, technice, przemyśle, medycynie,
i wielu innych dziedzinach ludzkiego działania;
•budując elektrownie jądrowe, które nie produkują
popiołów itp. nie zanieczyszczamy środowiska;
Elektrownia jądrowa – Temelin - Czechy
Elektrownia jądrowa – stan Wirginia (USA)
• mniejsze koszty wytwarzania energii;
• za pomocą promieniotwórczego wodoru 1H, zwanego
trytem, można śledzić wędrówkę wody podziemnej, co
ma duże znaczenie w kopalniach;
• za pomocą radioizotopu można na przykład badać
ścieralność opon samochodowych;
• utrwalana radiacyjnie żywność może być napromieniana
w trwałym opakowaniu, co skutecznie zapobiega jej
wtórnemu skażeniu;
• utrwalana radiacyjnie żywność może być napromieniana
w trwałym opakowaniu, co skutecznie zapobiega jej
wtórnemu skażeniu;
• promieniowanie używane
jest w kuchenkach mikrofalowych;
• promieniowanie Rentgena pozwala nam zobaczyć, np. złamaną rękę;
•reaktory jądrowe używane są jako źródła napędu
statków i okrętów;
•promieniotwórczość wykorzystuje się także do
wykrywaczy dymu.
WADY:
• promieniowanie jonizujące jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla organizmu człowieka;
• występują wysokie koszty budowy elektrowni jądrowych;
• ryzyko skażenia środowiska poprzez składowanie
odpadów promieniotwórczych;
• zmiany w ekosystemach spowodowane odprowadzeniem do rzek ciepłej wody;
• emitowanie promieniotwórcze wywołane po próbach
jądrowych;
• Broń jądrowa wykorzystuje energię, w wyniku której
powstaje ogromna fala uderzeniowa, o wielkiej sile rażenia
i burzenia, wywołująca promieniowanie cieplne tworząca
oparzenia i pożary, promieniowanie jonizujące,
promieniotwórcze i zostawiająca ogromne spustoszenie
i zatrucie terenu.
• podczas rozmów przez komórkę emitowane jest szkodliwe
promieniowanie , na które jest nie narażony nasz mózg;
• druty wysokiego napięcia wytwarzają szkodliwe promieniowanie;
• istnieje również ryzyko katastrofy w elektrowni jądrowej;
• w napędzie statków wykorzystuje się promieniowanie.
W wypadku zatopienia potencjalne źródło poważnego
skażenia środowiska pierwiastkami promieniotwórczymi
może stanowić ich paliwo.
W dzisiejszych czasach energetyka jądrowa, obok
hydroenergetyki i energetyki związanej
z pozyskiwaniem energii z siły wiatru czy promieni
słonecznych, jest jednym z najbardziej zalecanych
źródeł energii elektrycznej. Jej jednoznaczna ocena
nie jest możliwa, ten rodzaj energetyki budzi silne
kontrowersje, ma zarówno oddanych zwolenników,
jak i zagorzałych przeciwników.
KONIEC
Adrianna Wrona
Klasa 3gim
Rok 2009
Download
Study collections