Energia Jądrowa „…co by było gdyby…”

advertisement
Energia Jądrowa
zagrożenie dla ludzi i klimatu ???
Psary 2012
Szkodliwy wpływ użytkowania energii jądrowej
W wyniku powstawania
energii jądrowej wysyłane jest
promieniowanie jonizujące,
szkodliwe dla organizmów
żywych a szczególnie ludzi.
Pochłaniana przez ciało ludzkie
energia promieniowania
powoduje zakłócenie procesów
zachodzących w organizmie,
uszkodzenie komórek lub
zmiany genetyczne, może
wywołać ciężkie dolegliwości,
choroby nowotworowe a nawet
prowadzić do śmierci
…kilka powodów, które przemawiają na „NIE”
elektrowniom jądrowym
• Groźne skutki awarii elektrowni jądrowych
• brak możliwości wykorzystania energii jądrowej do
transportu ciężarówek
• brak możliwości wykorzystania energii jądrowej jako
surowca do otrzymywania tworzyw sztucznych, nawozów i
środków ochrony roślin.
• konieczne olbrzymie nakłady finansów publicznych na
inwestycje która jest wielce czasochłonna.
• pierwiastki promieniotwórcze negatywnie działają na
organizmy, również na człowieka.
• odpady promieniotwórcze, powstające jako efekty działania
reaktorów.
• w transporcie wodnym może nastąpić skażenie środowiska
przy wycieku np.; rosyjska atomowy okręt podwodny
„Kursk”
Przemysł jądrowy na świecie
Elektrownia jądrowa w Temelinie - Czechy
Elektrownia jądrowa North Anna w USA
Elektrownia jądrowa w Czarnobylu (Ukraina).
=
1kg
300 ton
… a co z odpadami promieniotwórczym ???
• Najpopularniejszym sposobem dezaktywacji
odpadów jest magazynowanie ich w starych
kopalniach, składowane odpady zawierają
pierwiastki ulegające ciągłym rozpadom
promieniotwórczym przez bardzo długi okres
czasu.
• Środowisko naturalne wokół składowiska nie jest
narażone na niekorzystny wpływ spowodowany ich
obecnością.
• Miejsca składowania całkowicie zabezpieczają
przed skażeniem środowiska
Czy rzeczywiście potrzebujemy
reaktory jądrowe?
- Wszystko zależy od postawy człowieka.
- To intelekt i moralność ludzi decyduje czy to, co
istnieje w naturze, zostanie wyzyskane dla dobra
ludzkości i świata, czy też posłuży do stworzenia
niebezpieczeństwa.
- Współcześnie żyjący człowiek, w czasie szybko
rozwijającej się cywilizacji, posługujący się najnowszą
aparaturą badawczą i wiedzą naukowców z różnych
dziedzin, może zniwelować lub też spotęgować
negatywne skutki promieniotwórczości i wykorzystać
energię jądrową dla dobra lub zniszczenia przyszłości
naszej planety.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!
Download