Energia atomowa

advertisement
Energia
atomowa
Schemat budowy
elektrowni jądrowej
Pozytywnie i negatywnie o energii
atomowej
Pozytywne
Negatywne
Energii jądrowej używa się już od ponad
50 lat, tymczasem awaria ze skutkiem
śmiertelnym była tylko jedna.
Elektrownia stanowi realny, szczególnie
atrakcyjny obiekt wrogiego ataku.
Powoduje więc zagrożenie
bezpieczeństwa kraju.
Zalety energii jądrowej dla środowiska i
zdrowia człowieka można uznać za
udowodnione. Opłacalność energetyki
jądrowej nie budzi wątpliwości.
W każdej elektrowni może, w skutek
usterek technicznych lub błędu ludzi,
dojść do poważnej awarii i skażenia.
Nigdy nie ma 100% gwarancji
bezpieczeństwa.
Większa wydajność
1 kilogram uranu daje tyle energii co 90
wagonów węgla. Przeciętna elektrownia
atomowa zużywa 1 wagon uranu rocznie.
Elektrownia węglowa o podobnej mocy spala
100tyś. wagonów rocznie – wagon w 5 minut.
Mniejsze koszty
Cena paliwa użytego w elektrowni atomowej to
10zł za 1MWh. Do wytworzenia tej samej ilości
energii trzeba zapłacić 56zł za węgiel.
Mało szkodliwe paliwo
Wypalone paliwo jądrowe nie zanieczyszcza na
stałe Ziemi, bo jego aktywność z czasem maleje.
Po upływie 10tyś. Lat stwarza mniejsze
zagrożenie niż produkty spalania węgla (ich
toksyczność jest stała), ale jeśli zostanie
przetworzone i powtórnie wypalone w
reaktorze, to już po 200-300 latach jest mniej
groźne niż odpady węglowe.
Awaria w Czarnobylu – błąd człowieka
Awaria w Czarnobylu nie nastąpiła przy
normalnej eksploatacji, ale w czasie
eksperymentu przeprowadzonego z
naruszeniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Gdyby operatorzy współczesnej elektrowni
jądrowej popełnili te same błędy, reaktor
samoczynnie by się wyłączył.
Bezpieczne składowiska odpadów
jądrowych
W latach 2010-2040 w kilkunastu krajach
powstaną ostatecznie składowiska odpadów z
elektrowni jądrowych, kilkaset metrów pod
ziemią. Jest już opracowana technologia ich
przechowywania – w zeszkliwionej postaci, w
cylindrach z miedzi lub nierdzewnej stali
pokrytych bentonitem, który pochłania wodę i
zabezpiecza pojemniki przed ruchami skał.
Sposób na składowanie zużytego
paliwa jądrowego
Nowoczesne reaktory
Około 2025 zacznie się eksploatacja nowych
wydajnych reaktorów. Będą one również
bardziej bezpieczne dzięki pasywnym systemom
bezpieczeństwa, nie wymagającym zasilania oraz
bezobsługowym.
Reaktory w liczbach
Na świecie działają 442 reaktory,
powstają 34 a
ponad 100 jest w planach.
Opracowano na podstawie:
„Reader's Digest.”
Przegląd - edycja polska.
Wydanie: Październik 2008.
Download