Elektrownia atomowa - zamek.krapkowice.pl

advertisement
Elektrownia atomowa – obiekt przemysłowoenergetyczny (elektrownia cieplna),
wytwarzający energię elektryczną poprzez
wykorzystanie energii pochodzącej z
rozszczepienia jąder atomów, najczęściej
uranu (uranu naturalnego lub nieco
wzbogaconego w izotop 235U), w której ciepło
konieczne do uzyskania pary wodnej, jest
otrzymywane z reaktora jądrowego.
Elektrownia atomowa w Czarnobylu
Współczesna elektrownia atomowa
w Cattenom we Francji
Budowa elektrowni
Ogólna zasada działania elektrowni jądrowej (na
przykładzie obiegu PWR):
W reaktorze jądrowym w wyniku reakcji
rozszczepienia jąder atomowych wydzielają się
duże ilości ciepła, które jest odbierane przez
czynnik roboczy (najczęściej wodę pod wysokim
ciśnieniem w tak zwanym obiegu pierwotnym –
reaktory PWR i WWER). Czynnik przepływa do
wytwornicy pary, gdzie oddaje ciepło wrzącej
wodzie z obiegu wtórnego o niższym ciśnieniu, a
następnie powraca do reaktora.
Para wodna (para mokra, która jest osuszana
przed dojściem do turbiny – cząsteczki wody w
parze mokrej, pod wysokim ciśnieniem,
zniszczyłyby turbinę, więc para mokra
przechodzi najpierw z wytwornicy pary przez
systemy osuszające, zanim trafi do turbiny)
napędza następnie turbinę parową połączoną
z generatorem. Separacja obiegów zapewnia
większe bezpieczeństwo w przypadku wycieku
pary z turbiny.
Elektrownie jądrowe w Polsce
W Polsce nie ma elektrowni jądrowych. Jedynym
działającym reaktorem jądrowym jest badawczy
reaktor Maria, zarządzany obecnie przez Instytut
Energii Atomowej. W latach 80. XX wieku
rozpoczęto budowę elektrowni Żarnowiec w woj.
pomorskim. Prace przerwano na początku lat 90.,
głównie pod naciskiem protestów przeciwników
energetyki jądrowej. Zakończono tylko inwestycję
towarzyszącą, elektrownię szczytowo-pompową.
Zalety wykorzystania energii jądrowej
• Źródło energii nie zanieczyszczające środowiska
naturalnego gazami zaliczanych do gazów
cieplarnianych.
• Niezależność elektrowni od miejsc występowania
surowca – możliwość ich budowania w miejscach,
gdzie zajdzie taka potrzeba
• Energia jądrowa sama jest tania, wybudowanie
elektrowni jądrowej niesie ze sobą natomiast
gigantyczne koszty
Wady wykorzystania energii jądrowej
• Długi czas trwania budowy elektrowni atomowej
• Przy produkcji niebezpiecznych odpadów
radioaktywnych pojawia się niebezpieczeństwo
ich składowania i przechowywania
• Niebezpieczeństwo awarii elektrowni jądrowych
– przy dużej ilość elektrowni jeszcze
większe, katastrofa nuklearna jak w Czarnobylu
byłaby wielce prawdopodobna.
• Brak możliwości wykorzystania energii
jądrowej do transportu ciężarówek,
samolotów czy statków.
• Brak możliwości wykorzystania energii
jądrowej jako surowca do otrzymywania
tworzyw sztucznych, nawozów i środków
ochrony roślin.
• Pojawianie się elektrowni atomowej stanowi
problem i techniczny i fizyczny, i jednocześnie
jest to problem nierozprzestrzeniania broni
jądrowej.
Czy rzeczywiście potrzebujemy
reaktory jądrowe?
Można na ten temat dyskutować, gdyż zdania
są podzielone. Jako że wyczerpują się zasoby
paliw organicznych, takich ja węgiel, gaz
ziemny czy ropa naftowa, które podczas
wyzyskiwania ponadto zanieczyszczają
środowisko naturalne, można by się
spodziewać że energetyka jądrowa w
najbliższym czasie będzie się nadal rozwijać.
Wykonały:
Andrea Rusz
Klaudia Globisz
Sandra Chrobak

Download