Czy warto bać się elektrowni jądrowych?

advertisement
Mariusz Brzeziński
Damian Furmańczyk
Aleksander Nguyen Chi
Szymon Słabosz
Fakty przemawiające
za elektrownią jądrową
 Źródła energii nieodnawialnej kiedyś się wyczerpią.
 Koszty wydobycia paliwa jądrowego są niższe niż
innych surowców energetycznych.
 Energia jądrowa jest bardziej wartościowa niż inne
energie.
Cel projektu
 Chcemy przekonać, że elektrownie jądrowe wcale nie są
takie złe.
 Chcemy przekonać, że nie warto bać się elektrowni
jądrowych.
 Chcemy przekonać, że warto inwestować w te źródła
energii.
Metoda badań
 Anonimowa ankieta składająca się z 7 pytań zamkniętych
przeprowadzona wśród 89 uczniów klas II w Gimnazjum
nr 17 w Łodzi.
Wyniki
Czy w Polsce są plany budowy elektrowni jądrowej?
80%
75%
70%
73%
70%
63%
% odpowiedzi
60%
54%
50%
40%
2A
2B
38%
34%
30%
25%
27% 26%
20%
8%
10%
0% 0%
4% 3%
0%
Tak
Nie
Nie wiem
2C
2D
Klasy II
Co sądzisz o wybudowaniu elektrowni jądrowej w Polsce?
60%
50%
50%
52%
46%
44%
40%
% odpowiedzi
40%
35%
30%
29%
2A
2B
30%
27%
25%
26%
25%
26% 27%
23%
2C
2D
Klasy II
20%
10%
0%
Jest to dobry pomysł
Jest to zły pomysł
Nie interesuje mnie to
W jakich miejscowościach (prawdopodobnie) mają się
znajdować?
80%
75%
73%
70%
65%
61%
% odpowiedzi
60%
55%
50%
2A
2B
40%
2C
2D
30%
25%
24%
21%
17%
20%
15%14%
13%
10%
4% 5% 5%
7%
5%
8%
4%
0%
0%
Koszuty, Stadniki,
Borzytuchom
Żarnowiec, Choczewo, Gąski
Paszyn, Żarnówka, Nowa
Wieś Wielka
Nie wiem
Klasy II
Na jakim kontynencie jest najwięcej elektrowni jądrowych?
70%
61%
60%
50%
50%
% odpowiedzi
44%
40%
38%
36%
2A
38%
2B
2C
30%
30%
27%
2D
27%
Klasy II
24%
21%
20%
20%
17%
17%
13%
11%
9%
8%
10%
9%
0%
0%
Ameryka północna
Azja
Europa
Nie wiem
Czy wiesz w jaki sposób powstaje energia w elektrowniach
jądr0wych?
80%
70%
70%
63%
59%
60%
56%
52%
48%
% odpowiedzi
50%
2A
44%
41%
40%
38%
2B
2C
2D
30%
30%
Klasy II
20%
10%
0%
Tak
Nie
Czy według ciebie złoża energii nieodnawialnej kiedyś się
wyczerpią?
80%
75%
70%
65%
61%
60%
58%
45%
% odpowiedzi
50%
2A
2B
40%
2C
2D
30%
Klasy II
23%
30%
20%
17%
25%
14%
15%
15%
10%
10%
4%
0%
Tak
Nie
Nie wiem
20%
Czy bałbyś się elektrowni, gdyby została wybudowana
w pobliżu twojego domu?
90%
80%
70%
85%
79%
75%
68% 70%
% odpowiedzi
60%
2A
50%
2B
2C
40%
2D
Klasy II
30%
18% 17%
20%
5% 13% 10%
12%
10%
10%
17%
5%
4%
0%
Tak
Nie
Obojętne mi to
Wnioski
1. 63% uczniów klas drugich wie, że w Polsce są plany
budowy elektrowni jądrowej.
2. Tylko 30% uczniów uważa, że budowa elektrowni jądrowej
w Polsce to dobry pomysł.
3. Jedyne 24% respondentów wie, gdzie prawdopodobnie
mają powstać elektrownie jądrowe.
4. 44% uczniów deklaruje, że wie jak powstaje energia
w elektrowniach jądrowych.
5. 61% uczniów uważa, że źródła energii nieodnawialnej
kiedyś się wyczerpią.
6. Aż 75% uczniów klas drugich bałoby się, gdyby
wybudowano elektrownie jądrowe w pobliżu ich miejsca
zamieszkania.
Czy warto się bać?
Współczesne elektrownie jądrowe są bezpieczne.
Reaktory są tak konstruowane, by prawdopodobieństwo
stopienia rdzenia było minimalne, a układ wielu barier
dawał maksymalne zabezpieczenie.
Dlaczego warto budować?
 Brak emisji pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery.
 Brak problemu usuwania i składowania popiołów.
 Wielokrotnie mniejsza ilość odpadów.
 Korzystanie z elektrowni jądrowej zmniejsza potrzebę
i eksploatację paliw kopalnych.
 Tańsze i efektywniejsze źródła energii.
 Paliwo jądrowe jest surowcem odnawialnym.
 Wprowadza do środowiska dużo mniej substancji
toksycznych niż elektrownia węglowa.
 Baterie jądrowe stosuje się w stymulatorach serca.
Dlaczego jest to korzystne?
 1 gram uranu może być odpowiednikiem 1,5 tony węgla.
 Elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW potrzebuje ok. 30 t
paliwa jądrowego rocznie. Elektrownia na węgiel
kamienny o tej samej mocy spala w ciągu roku aż 4 mln
ton paliwa.
 Elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW produkuje rocznie
8 TWh energii elektrycznej, tyle co 1530 wiatraków
o mocy 3 MW każdy, zajmujących obszar kilku tysięcy
hektarów. Aby wytworzyć taką ilość energii trzeba byłoby
spalić 2,4 mld m sześciennych gazu ziemnego.
 Paliwo jądrowe jest to
substancja zawierająca
materiał rozszczepialny
wykorzystywany do
uzyskiwania energii w
reaktorach jądrowych.
Zawiera najczęściej
wzbogacony uran
(tj. uran
charakteryzujący się
większą od naturalnej
względną zawartością
izotopu 235U,
mieszczącą się
w granicach od kilku do
90%
Paliwo
 Drugim materiałem
wykorzystywanym jako
paliwo jądrowe jest
izotop plutonu 239Pu.
Rodzaj paliwa
dopasowany jest do
danego typu reaktora.
Paliwo powinno
składać się
z materiałów, które
w czasie pracy reaktora
nie reagują między
sobą ani z chłodziwem.
Jak powstaje energia
w elektrowniach jądrowych?
Uran znajduje się w prętach paliwowych
o przekroju mniej więcej ołówka. Neutrony,
które powstają w reakcji rozszczepienia ,
opuszczają swój macierzysty pręt i są
spowalniane przez wodę wypełniającą
przestrzeń między prętami. Po
spowolnieniu neutrony te mogą
zapoczątkować reakcję rozszczepienia
w innym pręcie. Wynikiem wszystkich tych
reakcji jest ogrzanie wody, którą
wyprowadza się rurami na zewnątrz
reaktora. Woda ta, krążąc w obiegu
zamkniętym, przepływa przez wymiennik
ciepła, oddaje w nim ciepło i wraca do
reaktora. Drugi obieg wody odbiera ciepło
od pierwszego i w postaci strumienia pary
wodnej napędza generator produkujący
energię elektryczną.
Gdzie planowana jest budowa?
9 listopada 2008 w Gdańsku, premier Donald Tusk
zapowiedział budowę co najmniej dwóch elektrowni
jądrowych w północno-wschodniej Polsce. Prawdopodobne
lokalizacje to Żarnowiec na Pomorzu, oraz tereny Podlasia.
8 stycznia 2010 roku Ministerstwo Gospodarki podało listę 28
miejscowości, które są brane pod uwagę pod kątem
lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
25 listopada Polska Grupa Energetyczna wskazała trzy
potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej: Żarnowiec,
Choczewo, Gąski.
Bibliografia
 http://www.pomorskie.eu/pl/praca/aktualnosci/2011/gdansk
2011_czy_nalezy_bac_sie_energetyki_jadrowej
 http://www.energetykajadrowa.cire.pl/st,37,238,tr,20,0,0,0,0,0,paliwo-doelektrowni-jadrowych.html
 http://atom.edu.pl/
 http://www.elektrownia-jadrowa.pl/
 http://elektrownia-jadrowa.pl/Fakty-i-mity-na-tematenergetyki-jadrowej.html
 http://poznajatom.pl/
Dziękujemy
za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards