Zadania - Przemysł

advertisement
Zadanie
W materiałach publikowanych w czerwcu 2006 r. przez Państwową Agencję Atomistyki znajdowały się
między innymi następujące informacje:
Kilka tygodni temu Wielka Brytania dołączyła do państw, które rozważają budowę nowej generacji
elektrowni jądrowych. (...) W krajach, takich jak Japonia, Chiny, Indie, Korea i Finlandia, trwa budowa
nowych obiektów jądrowych. Inne państwa, m.in. Kanada i Francja planują w ciągu najbliższych 5 lat
wzniesienie nowych elektrowni lub modernizację starych obiektów jądrowych. Niemcy, Szwecja,
Hiszpania i Szwajcaria rewidują plany likwidacji elektrowni jądrowych. W Stanach Zjednoczonych także
wzrosło zainteresowanie energią jądrową. Około 3/4 ze 103 amerykańskich elektrowni jądrowych
uzyskało licencje na działalność bądź planuje ich przedłużenie na następne 20 lat. Pojawiły się wstępne
plany budowy 15-20 nowych obiektów jądrowych. (...) Powodem owego „jądrowego renesansu" jest fakt,
że energia jądrowa, w przeciwieństwie do węgla, ropy naftowej czy gazu, nie powoduje emisji żadnych
cieplarnianych gazów do atmosfery. (..) odnawialne źródła energii, Słońce, wiatr, biomasa, energia
geotermiczna (...), nie są w stanie dostarczać dużych ilości energii 24 godziny na dobę tak, jak to jest w
przypadku energii jądrowej.
Republika Czeska potrzebuje większej liczby reaktorów jądrowych, ponieważ tylko technologie
jądrowe mogą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię w nadchodzących dekadach. Chociaż
budowa elektrowni jądrowej jest bardziej kosztowna od budowy elektrowni spalającej węgiel czy gaz,
środki przeznaczone na paliwo jądrowe i całkowite koszty działania obiektu jądrowego są niższe. Obecnie, technologia jądrowa jest najtańszym źródłem energii - powiedziała przewodnicząca Krajowego
Dozoru Bezpieczeństwa Jądrowego (SUJB) Dana Drabova na kongresie przemysłu energetycznego
CEPKON (...). Francuski prezydent Jacques Chirac i brytyjski premier Tony Blair zapowiedzieli, że ich
kraje będą „odkrywać i rozwijać" możliwości współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej w ramach
nowego Francusko-Brytyjskiego Forum Jądrowego.
Zgodnie z aktualnymi planami Indie zamierzają zwiększyć wielkość mocy wytwórczych krajowych
elektrowni jądrowych do 24 000 MW przed końcem 2020 roku. Trzy państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i
Estonia, podpisały porozumienie w sprawie budowy nowej elektrowni jądrowej na Litwie. Rosja
przygotowuje się do wydania 70 miliardów USD (60 miliardów euro) na ambitny program rozwoju krajowej
energetyki jądrowej, w którym w ciągu 24 lat może powstać 40 nowych bloków, zwiększając udział
energetyki jądrowej w całkowitej produkcji energii elektrycznej z 16 proc. do niemal' 25 proc. Broker
energetyczny wzywa Norwegię do rozważenia kwestii wykorzystania energii jądrowej.
Na podstawie powyższego tekstu wykonaj polecenia:
A. Odpowiedz, które źródło energii będzie miało coraz większy udział w produkcji energii elektrycznej na
świecie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.
B. Przedstaw trzy argumenty, które przemawiają na korzyść rozwijania energetyki jądrowej.
Download