Elektrownie jądrowe jutra

advertisement
Elektrownie jądrowe jutra
Jarosław Perkowski
Energia jądrowa jest najpotężniejszym kontrolowanym przez człowieka źródłem energii. W
1942 r. na Uniwersytecie Chicago zespół naukowców pod kierownictwem Enrico Fermiego
po raz pierwszy przeprowadził kontrolowaną łańcuchową reakcję rozszczepienia jąder
atomowych. Dzięki temu odkryciu było możliwe zbudowanie pierwszej elektrowni jądrowej
w 1956 r. Od tego czasu powstało wiele elektrowni jądrowych na całym świecie. Wszystkie
one wykorzystują energię jądrową uwolnioną w trakcie kontrolowanej reakcji rozszczepienia
izotopów uranu lub plutonu. Mimo rozwoju energetyki opartej na reaktorach
wykorzystujących dobrze poznaną i przez lata udoskonalaną technologię opartą na chłodziwie
i moderatorze w postaci wody, trwają prace nad nowymi typami reaktorów jądrowych.
Między innymi są to reaktory podkrytyczne określane skrótem ADS (Accelerator Driven
Systems). Do podtrzymywania łańcuchowej reakcji rozszczepienia stosuje się w nich
akceleratory protonów, dzięki czemu jest wykluczone wydostanie się pracy reaktora spod
kontroli. Jednocześnie w tych reaktorach jest możliwe przetworzenie zużytego paliwa
jądrowego z konwencjonalnych reaktorów jądrowych do postaci mniej zagrażającej
środowisku naturalnemu człowieka. Od niemal pół wieku trwają również badania nad
reaktorami termojądrowymi opartymi na syntezie jądrowej. W chwili obecnej jest budowany
testowy reaktor termojądrowy we Francji o nazwie ITER. Urządzenie to ma być gotowe do
pracy pod koniec 2016 r. Obrazowo można powiedzieć, że naukowcy chcą stworzyć „małe
słońca” na Ziemi, które byłyby praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii dla całej
ludzkości.
Download