PGE wybierze lokalizacje dla elektrowni jądrowych

advertisement
PGE wybierze lokalizacje dla elektrowni jądrowych (https://www.gkpge.pl/Biuro-Prasowe/Komunikaty-prasowe/Korporacyjne/PGEwybierze-lokalizacje-dla-elektrowni-jadrowych)
PGE wybierze lokalizacje dla elektrowni
jądrowych
Opublikowanie przez Ministerstwo Gospodarki rankingu potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce umożliwia PGE
przejście do kolejnej fazy prac w projekcie budowy pierwszej elektrowni.
Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska,
podczas konferencji w dniu 16 marca br., zaprezentowali ranking 27 potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych. Scharakteryzowali
również kryteria, które brane były pod uwagę przy dokonywaniu oceny przydatności poszczególnych lokalizacji. W dniu 19 marca br.
nastąpi formalne przekazanie do PGE opracowania z wynikami analiz przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, co
umożliwi zintensyfikowanie badań lokalizacyjnych w miejscach ocenionych jako najbardziej atrakcyjne dla budowy elektrowni jądrowych.
Oprócz pogłębienia analiz w oparciu o kryteria wzięte pod uwagę przy tworzeniu rankingu zaprezentowanego przez Ministerstwo
Gospodarki, PGE analizować będzie dodatkowo ekonomiczne aspekty budowy elektrowni jądrowej w poszczególnych miejscach oraz
dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje, w tym panujące stosunki własnościowe. Przewiduje się, że pogłębione analizy
zostaną przeprowadzone w czterech do sześciu potencjalnych lokalizacjach, tak aby z końcem tego roku możliwe było wyłonienie
najlepszej lokalizacji dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zamierza zbudować dwie
elektrownie jądrowe o planowanej mocy około 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem oddanie do użytku pierwszego
bloku w pierwszej elektrowni jądrowej mogłoby nastąpić do końca 2020 roku, a następnych bloków co dwa lub trzy lata.
Download