Pierwsza elektrownia jądrowa

advertisement
Elektrownia jądrowa !
• Elektrownia jądrowa - obiekt przemysłowoenergetyczny wytwarzający energię
elektryczną poprzez wykorzystanie energii
pochodzącej z rozszczepienia jąder
atomów, najczęściej uranu, w której ciepło
konieczne do uzyskania pary wodnej, jest
otrzymywane z reaktora jądrowego.
Bryłka rudy uranu
Schemat cieplny elektrowni
jądrowej z reaktorem wodnym
ciśnieniowym
1. Blok reaktora
2. Komin chłodzący
3. Reaktor
4. Pręty kontrolne
5. Zbiornik wyrównawczy
ciśnienia
6. Generator pary
7. Zbiornik paliwa
8. Turbina
9. Prądnica
10. Transformator
11. Skraplacz
12. Stan gazowy
13. Stan ciekły
14. Powietrze
15. Wilgotne powietrze
16. Rzeka
17. Układ chłodzenia
18. obieg
19. II obieg
20. Para wodna
21. Pompa
Pierwsza elektrownia jądrowa
• Pierwsza elektrownia jądrowa, o mocy 5 MW powstała w
1954 r. w Obnińsku ZSRR. Produkcja prądu nie była
jednak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
głównym zadaniem elektrowni jądrowych.
Pierwszoplanowym celem ich budowy była produkcja
wzbogaconego materiału rozszczepialnego do produkcji
broni atomowej. W latach siedemdziesiątych zaczęło
gwałtownie przybywać bloków energetycznych z
reaktorami atomowymi. Na świecie uruchamiano
kilkanaście reaktorów rocznie (dla porównania w latach
1980-1989 średnio 22, a 1990-2004 – 5). Obecnie
przeciętne elektrownie mają moc ok. 1000-2000 MW
Budowa elektrowni
• Ogólna zasada działania elektrowni atomowej (na
przykładzie obiegu PWR):
• W reaktorze jądrowym w wyniku reakcji rozszczepienia
jąder atomowych wydzielają się duże ilości ciepła, które
jest odbierane przez czynnik roboczy (najczęściej wodę
pod wysokim ciśnieniem w tak zwanym obiegu
pierwotnym – reaktory PWR i WWER). Czynnik przepływa
do wytwornicy pary, gdzie oddaje ciepło wrzącej wodzie z
obiegu wtórnego o niższym ciśnieniu, a następnie
powraca do reaktora. Para wodna (para mokra, która jest
osuszana przed dojściem do turbiny – cząsteczki wody w
parze mokrej, pod wysokim ciśnieniem, zniszczyłyby
turbinę, więc para mokra przechodzi najpierw z
wytwornicy pary przez systemy osuszające, zanim trafi do
turbiny) napędza następnie turbinę parową połączoną z
generatorem. Separacja obiegów zapewnia większe
bezpieczeństwo w przypadku wycieku pary z turbiny.
Elektrownie jądrowe w Polsce
• W Polsce nie ma elektrowni jądrowych. Jedynym
działającym reaktorem jądrowym jest badawczy
reaktor Maria, zarządzany obecnie przez Instytut
Energii Atomowej. W latach 80. XX wieku
rozpoczęto budowę elektrowni Żarnowiec w woj.
pomorskim. Prace przerwano na początku lat 90.,
głównie pod naciskiem protestów przeciwników
energetyki atomowej. Zakończono tylko inwestycję
towarzyszącą, elektrownię szczytowo-pompową.
Reaktor Maria w czasie budowy
Nieukończony główny budynek elektrowni
Żarnowiec
Elektrownie jądrowe w Polsce
• Według telefonicznych badań Millward Brown na zlecenie portalu
Money.pl w dniach 22-24 sierpnia 2008 na reprezentatywnej grupie
1004 osób, 48% pytanych opowiedziało się przeciw budowie w
Polsce elektrowni jądrowej. Odmienną opinię wygłosiło 42%,
podczas gdy 10% nie ma zdania w tej kwestii. Przeciw jest aż 62%
kobiet (dla porównania mężczyzn – 32%), a także większość osób
żyjących na obszarach wiejskich i miastach do 100 tysięcy
mieszkańców.
• Państwowa Agencja Atomistyki zamierza zająć się ewentualnym
planowaniem rozmieszczenia elektrowni jądrowej. Ma być jedną z
wielu elektrowni zapewniających bezpieczeństwo energetyczne
kraju, która (według opinii PAA) nie zagraża środowisku bardziej niż
konwencjonalne elektrownie. Przeciwko budowie elektrowni
jądrowej w Polsce są m.in. Greenpeace i partia Zieloni 2004.
• 9 listopada 2008 w Gdańsku, premier Donald Tusk zapowiedział
budowę co najmniej dwóch elektrowni atomowych w północnowschodniej Polsce. Prawdopodobne lokacje to Żarnowiec na
Pomorzu, oraz tereny Podlasia.
• W marcu 2009 roku Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników
Energii w Ministerstwie Gospodarki przemianowany został na
Departament Energii Jądrowej.
• 8 stycznia 2010 roku Ministerstwo Gospodarki podało listę 28
miejscowości, które są brane pod uwagę pod kątem lokalizacji
Download