Południowo-Ukraińska Elektrownia Jądrowa to

advertisement
Południowo-Ukraińska Elektrownia Jądrowa to kompleks energetyczny, w skład którego
wchodzi elektrownia jądrowa z trzema reaktorami WWER-1000, Taszłykska Elektrownia
Szczytowo-Pompowa oraz hydroelektrownia Aleksandrowska. Trzy bloki energetyczne
z reaktorami WWER-1000 (radzieckimi odpowiednikami zachodnich reaktorów wodnych
ciśnieniowych PWR) zostały wprowadzone do eksploatacji odpowiednio w 1982, 1985 i
1989 roku. Uruchomienie bloku nr 4 w połowie lat 1990-tych zostało zatrzymane przez
spółkę Energoatom w związku ze spadkiem zapotrzebowania na Ukrainie na energię
elektryczną, związanym ze zmniejszeniem energochłonności gospodarki. Nie
wprowadzony do eksploatacji blok został zamieniony na centrum szkoleniowe a reaktor
stał się pełnowymiarowym trenażerem do szkolenia personelu.
Taszłykska Elektrownia Szczytowo-Pompowa miała obejmować 6 bloków o mocy po
150 MW w trybie generacji energii, a zużyciu 225 MW w trybie pompowania wody do
zbiorników górnych. Bloki miały wykorzystywać różnicę ponad 80 m między poziomem
sztucznego jeziora (99,3 m.n.p.m) na wysokim brzegu rzeki Południowy Bug a samą
rzeką (~17,3 m.n.p.m). W skale wykute zostały sztolnie i komory urządzeń elektrowni
ale do eksploatacji oddano jedynie dwa pierwsze bloki – w 2006 i 2007 roku. Oddanie
do eksploatacji trzeciego bloku jest ciągle odkładane, a należy wspomnieć, że
początkowo planowano uruchomienie nawet 10 bloków. Elektrownia szczytowopompowa spełnia też dodatkową funkcję – zmniejszania stopnia zasolenia jeziora
zamienionego w zbiornik wody chłodzącej w chłodniach kominowych skropliny
kondensatorów turbin. Początkowe zasolenie zbiornika wynosiło 50 mg/litr, ale na
skutek ciągłego odparowywania wody podniosło się do 1350 mg/litr, co stanowi 1/3
poziomu zasolenia wody morskiej. Dzięki uruchomieniu trybu pompowego
hydroelektrowni następuje ciągła wymiana wody w jeziorze. Okresowo płynący
strumyczek Taszłyk, od którego nazwę wziął sztuczny zalew i sama hydroelektrownia,
praktycznie nie wnosi wkładu do zasobów wodnych zbiornika, ponieważ jego koryto
przez większość roku, szczególnie miesiące letnie, jest wyschniętym rowem.
Uruchomiona w 1999 roku Aleksandowska Elektrownia Wodna o łącznej mocy dwóch
turbin 11,5 MW jest następczynią Wozniesieńskiej – pierwszej ukraińskiej
hydroelektrowni zbudowanej na Południowym Bugu w 1927 roku, w 1944 uszkodzonej
w trakcie działań wojennych i wycofanej z eksploatacji w 1956. Obecnie spełnia rolę
przede wszystkim zapory przeciwpowodziowej oraz zapewnia stabilizację poziomu
wody dolnego zbiornika elektrowni Taszłykskiej.
Dzięki połączeniu Południowo-Ukraińskiej EJ oraz Taszłykskiej Elektrowni SzczytowoPompowej, wspieranemu przez hydroelektrownię Aleksandrowską, kompleks
energetyczny w Jużnoukraińsku charakteryzuje się wysokimi osiągami i możliwością
elastycznego dostosowywania się do zapotrzebowania na energię elektryczną. Jest
powiązany z ogólnokrajową siecią energetyczną trzema liniami o napięciach 3 x 750 kV,
4 x 330 kV i 8 x 150 kV.
Sama elektrownia jądrowa blisko współpracuje z siostrzaną elektrownią jądrową
Grohnde w Niemczech, oraz szeregiem zachodnich firm i centrów naukowych z branży
atomistyki. Aktualnie jest prekursorem przechodzenia ukraińskich elektrowni jądrowych
na paliwo produkcji firmy Westinghouse, zamiast dotychczas stosowanego paliwa
produkcji rosyjskiej. Jest to element szeroko zakrojonego programu uniezależniania się
ukraińskiej energetyki jądrowej od dostaw materiałów, technologii i usług z Federacji
Rosyjskiej.
Download