Elektrownia jądrowa – obiekt przemysłowo

advertisement
\
Elektrownia jądrowa – obiekt
przemysłowo-energetyczny (elektrownia
cieplna), wytwarzający energię elektryczną
poprzez wykorzystanie energii pochodzącej
z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej
uranu w której ciepło konieczne do
uzyskania pary wodnej, jest otrzymywane z
reaktora jądrowego.
Pierwsza elektrownia jądrowa, o mocy 5 MW
powstała w 1954 r. w Obnińsku (ZSRR).
Produkcja prądu nie była jednak w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych głównym
zadaniem elektrowni jądrowych.
Pierwszoplanowym celem ich budowy była
produkcja wzbogaconego materiału
rozszczepialnego do produkcji broni
atomowej. W latach siedemdziesiątych zaczęło
gwałtownie przybywać bloków energetycznych
z reaktorami atomowymi. Na świecie
uruchamiano kilkanaście reaktorów rocznie
(dla porównania w latach 1980-1989 średnio
22, a 1990-2004 – 5). Obecnie przeciętne
elektrownie mają moc ok. 1000-2000 MW.
Reaktor jądrowy
Opis działania reaktora :
1. Blok reaktora
2. Komin chłodzący
3. Reaktor
4. Pręty kontrolne
5. Zbiornik wyrównawczy ciśnienia
6. Generator pary
7. Zbiornik paliwa
8. Turbina
9. Prądnica
10. Transformator
11. Skraplacz
12. Stan gazowy
13. Stan ciekły
14. Powietrze
15. Wilgotne powietrze
16. Rzeka
17. Układ chłodzenia
18. I obieg
19. II obieg
20. Para wodna
21. Pompa
1.Jak wyobrażasz sobie nowoczesną elektrownie jądrową ?
__________________________________________________
__________________________________________________
2.Probowałeś/aś dowiedzieć się czego na temat elektrowni jądrowych ?
 Tak
 Nie
3.Potrafisz wymienić jakieś katastrofy związane z energetyką
jądrową ?
 Tak
Jakie?
__________________________________________________
 Nie
4.Czy chciałbyś/chciałabyś by w Polsce powstała elektrownia jądrowa
? Uzasadnij swoją wypowiedź .
 Tak
 Nie
__________________________________________________
__________________________________________________
5.Co twoim zdaniem wiąże się z wybudowaniem elektrowni jądrowych
w Polsce?
__________________________________________________
6.Wymień pozytywy i negatywy elektrowni jądrowych.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
7.Czy uważasz że katastrofy związane z elektrowniami atomowymi
na świecie mogły by powtórzyć się z Polsce ?
 Tak
 Nie
8.Twoim zdaniem więcej korzyści możemy czerpać z
elektrowni
 jądrowych
 atomowych
9.Uważasz że Elektrownia jądrowa bardziej zagraża
środowisku niż elektrownia węglowa ?
 Tak
 Nie
Dziękuję za poświęcenie czasu na rozwiązanie tej ankiety .
Opracowanie ankiety..
1). Osoby które uzupełniły ankietę w większości uważają ze
elektrownie jądrowe powinny być ekologiczne i przede
wszystkim bezpieczne dla ludzi zwierząt . Nieliczni uważają
że taki obiekt nie powinien powstać i nie wyobrażają sobie
czegoś takiego.
2).Większość osób próbowało na własną rękę dowiedzieć się
czegoś na temat elektrowni jądrowych. .
3).Gdy pojawiło się pytanie na temat katastrof wszyscy podali
nazwy takie jak Czarnobyl i Japonia..
4).Za i przeciw elektrownią jądrowym w Polsce było tyle
samo osób nieliczni nie mieli zdania.. Ci którzy są za
elektryką jądrową w Polsce twierdzą że dzięki temu Polska
stanie się bardziej niezależnym krajem i energetyka jądrowa
będzie tańszym źródłem energii. A Ci którzy są przeciw
uważają że to jest nam nie potrzebne zbędne i nie
przyniosłoby korzyści lecz straty .
5).Zdaniem ludzi z elektrowniami jądrowymi wiąże się wiele
korzyści takich jak nowe atrakcyjne miejsca pracy, zdrowsze
środowisko, rozwój nowoczesnych technologii, z rozwojem
nowoczesnej elektryki, oszczędzanie złoży węgla, nowe
kierunki studiów, lecz są również negatywne zdania takie jak
zanieczyszczenie środowiska, katastrofy, niebezpieczne
miejsca pracy, lecz osoby mające negatywne zdanie nie są
świadome tego że nie można przewidzieć katastrofy, może być
tak że nie będzie miał miejsca żaden wypadek a może być tak
że będzie on miał miejsce, ale nie ma pewności ryzyko jest
duże lecz złoża węgla zaczynają się kończyć.. sprowadzanie
jest coraz droższe ..
6).
a)Pozytywnymi aspektami elektrowni jądrowych są :
-ograniczenie emisji dwutlenku węgla
-nowe źródło energii
-zmniejszenie bezrobocia
-tańsza energia
-mniej zanieczyszczeń
b)negatywami są :
-ryzyko katastrofy która wiąże się z chorobami .
-wysokie koszty budowy
-opady radioaktywne
7). Większość ankietowanych uważa że katastrofy związane z
energetyką jądrową mogły by się powtórzyć w Polsce ..
8).Zdaniem ludzi uzupełniających ankietę więcej korzyści
możemy czerpać z elektrowni jądrowych niż węglowych..
9).Ankietowani uważają że elektrownia jądrowa jak i
węglowa tak samo zagrażają środowisku.
Z ankiety wynika że ludzie są za Energią jądrową wiedzą że
może przynieść wiele korzyści.. Lecz niektórzy nie są pewni ..
ale mam nadzieję po ujrzeniu projektu mojej grupy
przekonają się że energetyka jądrowa jest najkorzystniejszym
źródłem energii..
Pracę wykonała grupa w której skład
wchodzą :
Magdalena Irena Niewiadomska
Marlena Anna Szymczak
Agnieszka Rogalska
Ewelina Zarembska
Download