Elektrownia cieplna

advertisement
Elektrownia cieplna to
zespół urządzeń produkujący energię
elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian
energetycznych, wśród których istotne znaczenie
odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze
spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do
podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary
wodnej. W turbinie następuje zamiana energii
cieplnej pary na energię
mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora
elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię
elektryczną. W elektrowni wykorzystującej układ turbiny
gazowej ciepło dostarczane jest w komorze spalania
bądź w wymienniku ciepła

W elektrowni cieplnej energia pierwotna występuje zwykle w formie chemicznej i
jest uwalniana w procesie spalania:
paliw kopalnych (najczęściej węgla lub gazu ziemnego),
substancji organicznych,
odpadów przemysłowych lub komunalnych,
biomasy,
biogazu
parowe (z turbinami
parowymi)
gazowe (z turbinami
gazowymi)
gazowo-parowe z
turbinami gazowymi,
parowymi i kotłem
odzyskowym
spalinowe
(z silnikami
tłokowymi)
Sprawność elektrowni cieplnych nie przekracza 60%.
Najpotężniejszą elektrownią tego typu na świecie
jest rosyjska Elektrownia Berezowska
o zainstalowanej mocy 6400 MW.
Niewiele jej ustępującą jest największa w Polsce
Elektrownia Bełchatów o mocy ponad 4400 MW.
Wytwarzanie energii elektrycznej często wiąże się z jednoczesnym wytwarzaniem
ciepła użytecznego. Układ taki popularnie nazywany jest elektrociepłownią.
Stosowanie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pozwala na
znacznie lepsze wykorzystanie paliwa (o ok. 15 %) niż rozdzielone ich
wytwarzanie w kotłowniach i elektrowniach kondensacyjnych.
Od pewnego czasu obserwuje się wprowadzanie trójgeneracji - jednoczesnego
wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i "zimna", czyli ciepła ujemnego co może
jeszcze bardziej podnieść efektywność wykorzystania paliwa. Ciepło ujemne
wytwarzane jest w absorpcyjnych ziębiarkach, w których "siłą napędową" jest
gorący czynnik opuszczający turbinę gazową bądź silnik tłokowy.
Wady
Zalety
emisja do atmosfery dwutlenku
węgla
posiada nowoczesne
technologie
konieczność pozyskiwania
wody
dostarczają dużo energii
zakłócenia fal radiowych i
telewizyjnych
w czasie wytwarzania energii
nie ma hałasu
zagrożenie dla przelatujących
ptaków
wykorzystywanie paliwa
wydobywanego w kraju
Prezentację wykonał Konrad Makuch
Download