Zastosowanie przewodników ciepła

advertisement
Sposoby cieplnego przepływu energii
Transport ciepła (cieplny przepływ energii) może zachodzić poprzez:
Przewodzenie ciepła
Proces wymiany ciepła między ciałami o różnej temperaturze pozostającymi ze sobą w
bezpośrednim kontakcie.
Zastosowanie przewodników ciepła:
-do produkcji garnków, żelazek i kaloryferów, ponieważ metal dobrze przewodzi
ciepło,
-do produkcji rur przeprowadzających ciepłą wodę
-do produkcji chłodnic samochodowych
Zastosowanie izolatorów cieplnych:
-w budownictwie jako okna próżniowe, które mają za zadanie chronić lokatorów
budynków przed nadmierną utratom ciepła,
-w budownictwie jako materiały budowlane (porowate cegły, betonowe płyty
styropian), które źle przewodzą ciepło,
-do produkcji drzwi, ponieważ drewno nie przewodzi dobrze ciepła
Promieniowanie ( promieniowanie termiczne )
Promieniowanie termiczne to promieniowanie które emituje ciało mające temperaturę
większą od zera bezwzględnego ( 0 K lub –273oC).
Promieniowanie to jest falą elektromagnetyczną o określonym widmie częstotliwości.
Przykładem promieniowania cieplnego jest podczerwień emitowana przez wszystkie
ciała w naszym otoczeniu.
Konwekcja
Konwekcja - proces przenoszenia ciepła wynikający z ruchu materii, np. rozgrzanego
powietrza, wody, piasku itp
Przez konwekcję rozumie się również sam ruch materii związany z różnicami
temperatur, który prowadzi do przenoszenia ciepła. Ruch ten precyzyjniej nazywa się
prądem konwekcyjnym.
Przykłady ruchów konwekcyjnych:
•gorące gazy unoszące się do góry nad płomieniem
•śreżoga – rozedrgane powietrze tworzące wrażenie mgły w gorący i upalny dzień
(np. nad rozgrzanym asfaltem)
•delikatny ruch wody podczas podgrzewania (widoczny w naczyniu jako ruszająca
się delikatna "mgiełka").
Prądy konwekcyjne w atmosferze są przyczyną powstawania niektórych rodzajów
chmur (gł. chmur kłębiastych: cumulus i cumulonimbus).
Download
Random flashcards
Create flashcards