Zdzisław Świderski

advertisement
Zdzisław Świderski
Kl. I TR
Co to jest konwekcja ?
• Konwekcja – to proces przekazywania
ciepła związany z makroskopowym
ruchem materii w płynie; gazie, cieczy
bądź plazmie, np. powietrzu, wodzie,
plazmie gwiazdowej. Czasami przez
konwekcję rozumie się również sam ruch
materii związany z różnicami temperatur,
który prowadzi do przenoszenia ciepła.
Ruch ten precyzyjniej nazywa się prądem
konwekcyjnym.
Gdzie jest zauważalna konwekcja ?
• Konwekcja jest jednym z kilku mechanizmów
transportu energii cieplnej (wymiany ciepła), np.
przenoszenie za pomocą dyfuzji molekularnej,
dyfuzji turbulencyjnej, adwekcja (przenoszenie,
konwekcja) ciepła. Konwekcja jest wydajnym
sposobem przekazywania ciepła, ale
jednocześnie silnie zależnym od substancji i
warunków w jakich zachodzi. Konwekcja
zauważalna jest w atmosferze i wodzie ma duże
znaczenie w kształtowaniu klimatu i pogody na
Ziemi.
Gdzie się stosuje konwekcje ?
• W układach fizycznych często występuje
konwekcja mieszana, będącą złożeniem
obu typów konwekcji. Ilość przekazanego
ciepła przez konwekcję zależy od
szybkości ruchu płynu, dlatego w celu
zwiększenia przekazywania ciepła w
komputerach, chłodnicach
samochodowych itp. stosuje się
wentylatory zwiększające prędkość
przepływu powietrza.
• Rysunek przedstawia rozkład temperatury
wywołany konwekcją (czerwień - wyższa
temperatura, niebieski - niższa) uzyskany
jako symulacja komputerowa. Gorące,
lżejsze położone niżej warstwy tworzą
pióropusze gorącej materii, podobnie
chłodniejszy materiał z góry przenosi się w
dół. W symulacji przyjęto parametry
substancji takie jak konwekcji w płaszczu
• Ilustracja ruchów
konwekcyjnych w
przypadku prostej
kuchenki
DZIĘKUJE
ZA
UWAGĘ
Download