Tektonika - Katarzyna Mijakowska

advertisement
Tektonika płyt: główny proces geodynamiczny
•Konwekcja
•Tektonika płyt – idea
•Rodzaje granic płyt
•Strefy rozrostu -ryftu
•Subdukcja
•Strefy subdukcji wokół
Pacyfiku
•Ruch płyty indyjskiej
• Powstawanie Tybetu
•Uskok transformujący
•Plamy gorąca
•Hawaje
•Spory i wątpliwości
źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tektonika
Konwekcja : naturalny silnik
Konwekcja jest jednym z przykładów silnika cieplnego w którym energia
cieplna zostaje zamieniona na energię
ruchu materii. Konwekcję
obserwujemy w atmosferze, wodzie i we wnętrzu Ziemi. Aby konwekcja
mogła się pojawić musimy mieć ciecz ogrzewaną od dołu i chłodzoną od góry.
Ponieważ ciepła materia ma mniejszą gęstość więc zgodnie z prawem wyporu
unosi się do góry. Podobnie zimna ciecz opada w dół. Tworzy się w ten sposób
zamknięty przepływ (tzw. komórka konwekcyjna).
Ruch do góry
gorącej cieczy
Ruch w dół
chłodnej cieczy
Przykłady konwekcji
Tektoniczne efekty konwekcji
Poniżej pokazano dwa typowe efekty prądów konwekcyjnych. Powyżej wznoszących prądów
konwekcyjnych następuje rozerwanie skorupy i tworzy się rów tektoniczny lub znany z Ziemi
tzw. rozrost dna oceanicznego (spreading) połączony z ruchem kontynentów. Nad prądami
opadającymi obserwuje się ściskanie skorupy powodujące powstanie uskoków i nasunięć lub
znanej na Ziemi tzw. subdukcji, czyli zagłębiania się skorupy w płaszczu. Na Ziemi spreading
występuje w strefach grzbietów oceanicznych, zaś subdukcja w strefie rowów oceanicznych.
Skorupa ziemska pęka jak skorupka jajka
Płyty litosfery
Rodzaje granic płyt
Strefy trzęsień ziemi
Tektonika płyt
Strefy rozrostu dna oceanicznego
Grzbiety śródoceaniczne
Życie wokół strefy rozrostu
Islandia: ryft oceaniczny na lądzie
Islandia: wulkan
Vestmannaeyjar, Iceland
Kontynentalna strefa rozrostu
Wulkan Erta Ale i Oldoinyo Lengai
we Wschodnioafrykańskim Rowie Tektonicznym
Subdukcja: zagłębianie się płyt w płaszczu Ziemi: 3 przypadki
Strefy subdukcji wokół Pacyfiku; tzw. pierścień ogniowy
Strefa subdukcji.
Andy
Ruch płyty indyjskiej
.
Wypiętrzanie Tybetu i Himalajów wskutek subdukcji
płyty indyjskiej pod eurazjatycką
Uskoki transformacyjne
Uskok Św. Andrzeja w Kalifornii
Uskok transformujący San Andreas:
przykład ruchu równoległego płyt
Plamy gorąca
Dno Pacyfiku i ślady plam gorących
Fizyczny model plam gorących
Mauna Loa – wulkan na Hawajach
Hawaje zbudowane są z materii pochodzącej z dna
ziemskiego płaszcza. Na zdjęciu: lawa wypływająca z
wulkanu Kilauea
Fot. TONY CHENG AP TONY CHENG AP
Najważniejsze plamy gorące na Ziemi
Spory i wątpliwości
Od prawie 100 lat geolodzy spierają się o to,
co jest przyczyną ruchu kontynentów. Jedna z
teorii mówi, że wnętrze Ziemi zachowuje się
jak wrząca zupa, druga - że puchnie jak
nadmuchiwany balon.
Teoria ekspansji Ziemi
Ruch kontynentów jest pozorny i wynika ze stopniowego
powiększania się Ziemi. W miejscach pęknięć dochodzi do
wylewów lawy, która zastyga, tworząc nową skorupę.
Zjawisko subdukcji nie istnieje, choć skorupa oceaniczna
ulega niszczeniu w wyniku pękania na wielkie bloki i
tonięcia w rozgrzanym, rozrzedzonym płaszczu. Góry
mogą powstawać w wyniku dostosowywania sztywnej
skorupy kontynentalnej do malejącej krzywizny globu albo
okresowego wypiętrzania niektórych rejonów skorupy
kontynentalnej ponad strumieniami gorącej materii
napływającej z głębi Ziemi.
Download