Płytowe lutowane wymienniki ciepła do wysokich ciśnień

advertisement
AXP52
Płytowe lutowane wymienniki ciepła do wysokich ciśnień
Informacje ogólne
Od czasu gdy w roku 1977 Alfa Laval wprowadziła na rynek
swój pierwszy lutowany wymiennik ciepła typoszereg tych
wymienników jest nieustannie przez firmę rozwijany, a ich
wydajność i niezawodność optymalizowane.
Pakiet płyt w wymiennikach lutowanych typu AXP52 jest
zamontowany pomiędzy cienkimi płytami zewnętrznymi, co
umożliwia ich zastosowanie do wysokich ciśnień - nawet
130 bar.
Wymienniki AXP52 są specjalnie zaprojektowane do instalacji, w których jako czynnik chłodniczy wykorzystywany jest
CO2.. Lutowanie twarde wymiennika w punktach kontaktu
oraz wzdłuż krawędzi płyt zapewnia optymalną wydajność
wymiany ciepła oraz odporność na ciśnienie. Konstrukcja
wymiennika gwarantuje wyjątkową trwałość urządzenia.
Wymienniki lutowane oferują możliwość różnorodnego
wykonania w zakresie rodzaju płyt, króćców oraz ich
rozmieszczenia w zależności od aplikacji oraz parametrów
pracy. Istnieje możliwość wyboru standardowej konfiguracji
bądź zaprojektowania urządzenia dostosowanego dokładnie
do specyficznych potrzeb.
Zastosowanie
- aplikacje HVAC
- aplikacje chłodnicze
- chłodzenie/grzanie przemysłowe
- chłodzenie oleju
Zastosowania w chłodnictwie
- Ogrzewanie gazu
- Chłodzenie oleju
- Parownik
- Ekonomizer
- Dochładzacz
- Skraplacz
Zasada działania
Powierzchnię wymiany ciepła wymiennika tworzy pakiet
cienkich profilowanych płyt ze stali kwasoodpornej. Przestrzenie między płytami oraz otwory umieszczone w naroż-
nikach płyt umożliwiają przepływ cieczy wymieniających
ciepło. Media przepływają przez kolejne, różne kanały,
zawsze w przeciwprądzie.
Wykonanie standardowe
Pakiet płyt jest umieszczony między płytami zewnętrznymi.
Poszczególne płyty pakietu są odpowiednio wyprofilowane dla poprawienia efektywności przekazywania ciepła
i uzyskania ich sztywności. Króćce znajdują się na płycie
czołowej lub tylnej.
Przykłady króćców
Zewnętrzny
gwint
Do lutowania
Do spawania
AXP52 - Wykres ciśnienia/temperatury* zgodnie z PED**
Standardowe wymiary i waga*
= 14 + (n x 2.4) +
–3
Wymiar A mm PS bar / (PSI)
S3 - S4
Waga** kg < 50 płyt
Waga** kg 51-100 płyt
Waga** kg 101-150 płyt
S1 - S2
= 32,7 + (n x 0.22)
= 35.4 + (n x 0.22)
= 38.4 + (n x 0.22)
** bez króćców
(n = liczba płyt)
130 (1885)
160 (6.3)
-10
(14)
150
(302)
50 (1.97)
TS
ºC
(ºF)
* W celu uzyskania dokładnych danych należy skontaktować się z przedstawicielem Alfa Laval.
patrz wykres
patrz wykres
próżnia
patrz wykres
0.095
1.2
14.5
6
150
466 (183)
Min. temperatura robocza
Maks. temperatura robocza
Min. ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie robocze
Objętość na kanał, litry
Maks. wielkość cząstek, mm
Maks. przepływ, m3/h*
Min. liczba płyt
Maks. liczba płyt
582 (22.9)
Dane techniczne
*Prędkość wody 5 m/s (prędkość w króćcach).
50 (1.97)
Materiały standardowe
Płyty zewnętrzne
Stal kwasoodporna
Króćce
Stal kwasoodporna
Płyty
Stal kwasoodporna
Materiał lutu
20 (0.79)
A
Miedź
Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
Dział Chłodnictwa
ul. J.Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź
tel. 42 642-66-00, fax: 42 641-71-78
Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
40 (1.6)
PCT00133PL 1201
50 (1.97)
135 (5.3)
40 (1.6)
Podstawowe dane do obliczeń
W celu umożliwienia przedstawicielom Alfa Laval wykonania
właściwych obliczeń wymagane są następujące dane:
- moc lub natężenia przepływu mediów wymieniających
ciepło
- program temperaturowy
- właściwości fizyczne cieczy
- wymagane ciśnienie robocze
- maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia
- ciśnienie.
Download