Test szczelności

advertisement
Test szczelności
look: Skontroluj linię technologiczną
Take a
Test szczelności
• Poddana walidacji metoda zaprojektowana dla
przemysłu spożywczego
• Ograniczenie czasu przestoju wymiennika ciepła
• Ograniczenie liczby części zamiennych
i kosztów utrzymania
Wyciek w kształcie
litery V
Test szczelności Bactoforce to skuteczny sposób na
ograniczenie ryzyka zakażeń krzyżowych przy
ograniczeniu kosztów utrzymania i części zamiennych
• Ograniczenie czasu przestoju wymiennika ciepła:
Firma Bactoforfce przeprowadza ponad 2000 testów szczelności rocznie
i potrzeby ich ponownego uszczelniania.
i oferuje unikatowy know-how oraz doświadczenie. Zalety testów szczelności firmy
wymiennika ciepła bez jego otwierania pozwala uniknąć ryzyka uszkodzenia płyt • Ograniczenie liczby części zamiennych i kosztów utrzymania:
• Poddana walidacji metod zaprojektowana dla przemysłu spożywczego:
i wymiany płyt, które nie są uszkodzone.
powietrzne i błonę wodną. Wykrywane są nieszczelności wewnętrzne i zewnętrzne,
a wyposażenie jest testowane z obu stron w celu wykrycia nieszczelności w kształcie
www.bactoforce.pl
ewentualne nieszczelności są lokalizowane w trakcie procesu inspekcji. Test Bactoforce to:
Metoda bazująca na cieczy symuluje warunki produkcji bez narażenia na pęcherze
Pęknięcie płyty
Test jest przeprowadzany bez opróżniania lub otwierania wyposażenia, a litery V.
Testy prewencyjne mogą wydłużyć okres eksploatowania płyt wymiennika ciepła • Dokumentacja dotycząca jakości
Wszystkie testy są dokumentowane a ich wyniki udostępnianie odpowiednim pracownikom, aby zapewnić dostęp w celu przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz analizy stanu wyposażenia.
Procedura - test szczelności
Badanie nieniszczące
Elementy testu szczelności firmy Bactoforce
Test szczelności symuluje środowisko produkcyjne
• Test ciśnieniowy po obu stronach pozwala wykrywać defekty wykorzystując wodę jako ciecz nośną.
powodujące zakażenia krzyżowe w wymienniku ciepła.
Inne
Usługi
Bactoforce
Wymienniki ciepła/pasteryzatory
• Test szczelności
Defekty powodujące zakażenia krzyżowe w wymienniku ciepła
• Lokalizacja defektów bez konieczności demontażu
• Test pod kątem osadów organicznych
pomiędzy stroną medium a modułem energetycznym
• Czyszczenie strony modułu wymiennika ciepła.
są lokalizowane poprzez podawanie cieczy pod ciśnieniem,
energetycznego
wykrywane są pęknięcia i otworki do średnicy 5μm. Jeśli w trakcie
• Kontrola wizualna dostępnych otworów wlotowych i wylotowych
• Kalibracja
testu zostają stwierdzone defekty, metoda ta umożliwia ich
• Testy czasu obróbki
w celu lokalizowania uszkodzonych uszczelek i osadów.
lokalizację w wymienniku ciepła w ramach 5-20 płyt.
• Pomiar zbiornika do obróbki
• Kontrola wizualna zewnętrznego wymiennika ciepła w celu
Funkcjonuje jako element dokumentacji w planie HACCP
lokalizowania osadów wskazujących na nieszczelności w potwierdzającej prawidłowy stan wyposażenia.
wymienniku ciepła.
• Czas reakcji zaworów rozdzielników
Zbiorniki
• Testy stanu zbiorników
• Walidacja nowych zbiorników
• Test ryboflawiny
R-force - współpraca z Bactoforce
Czujniki
• Temperatura
Internetowy system raportowania
• Przepływ (testy w obiekcie/poza obiektem)
• Ciśnienie
Firma Bactoforce stosuje internetowy system
• Przewodzenie
raportowania R-force, który umożliwia naszym
klientom pełny dostęp do aktualnych i
Rury
historycznych raportów dotyczących badań.
• Test pod kątem higieny
• Test spawów
System ten zapewnia także systematyczny
przegląd wyposażenia, planowanie badań i ich
przeprowadzanie w ustalonych terminach.
W PAKIECIE
www.bactoforce.com
Przegląd badań
Dostępne raporty on-line
Download