Word, długie teksty

advertisement
Centralne urządzenie wentylacyjne WS 470 KET
Cechy
Wysokowydajne, inteligentne, centralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do
komfortowej wentylacji.
Kompaktowe i bardzo ciche urządzenie do montażu ściennego bądź pionowego
(opcjonalnie).
Wszystkie warianty urządzenia posiadają łatwo dostępne złącze USB do serwisowania /
uruchomienia.
Silniki prądu stałego z wbudowaną automatyczną regulacją natężenia przepływu dla
zapewnienia niezmiennej ilości powietrza („niezmienność natężenia przepływu”).
Silniki prądu stałego można zasilać za pomocą opcjonalnej, dodatkowej płytki obwodu
drukowanego ZP 2 „Stabilizacja ciśnienia”.
Duża łatwość serwisowania / obsługi dzięki nowoczesnej modułowej technice urządzenia.
Duża elastyczność dzięki różnym możliwościom wyposażenia i podłączenia.
Obudowa: Blacha stalowa, powlekana proszkowo.
Kolor: białe aluminium.
Okładzina wewnętrzna z odpornego na temperaturę i wyjątkowo izolującego akustycznie i
cieplnie tworzywa sztucznego (EPP). Materiał wyróżnia się ponadto swoimi właściwościami
higienicznymi i niehigroskopijnymi. Sprawdzony przez Instytut Higieny Powietrza w Berlinie
zgodnie z VDI 6022 część 1.
Dodatkowa okładzina dźwiękochłonna w doprowadzeniu powietrza nawiewanego.
Najwyższa nieprzepuszczalność powietrza.
Łatwa wymiana filtra bez użycia narzędzi.
4 przyłącza kanałów DN 160.
Zmienne wyposażenie za pomocą złączy wtykowych lub kolan rurowych (akcesoria).
Wszystkie warianty urządzenia (np. „K”) można również później przezbroić za pomocą
opcjonalnych komponentów na inne warianty urządzenia (np. „KET”).
Atest DIBT (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej).
Certyfikat PH.
Panel obsługi RLS 1 WR
W zakresie dostawy.
Przełączanie 4 stopni wydajności, wskaźnik konserwacyjny, komunikaty zakłóceń.
Kolejne panele obsługi mogą być podłączone równolegle.
Panel obsługi z ekranem dotykowym RLS T1 WS
Opcjonalnie.
Możliwe maksymalnie 6 trybów pracy.
2 automatyczne tryby pracy (Auto Czujnik / Auto Czas).
4 ręczne tryby pracy (Powietrze wywiewane ECO / Powietrze nawiewane ECO / RĘCZNY /
WYŁ).
[email protected]
Urządzenia wyposażone są w zintegrowany serwer webowy i mogą być obsługiwane
przenośnie za pomocą pakietu programów użytkowych (APP) z domu lub w drodze, np.
przy użyciu smartfona.
Raporty na żywo, zarządzanie użytkownikami, sterowanie i nastawianie za pomocą
narzędzia webowego, przy użyciu tabletu, laptopa i komputera.
Nastawy:
Dostosowany do potrzeb automatyczny tryb pracy / Sterowany czasem automatyczny tryb
pracy.Ręczny tryb pracy / WYŁ.Tryb ECO nawiewu lub Tryb ECO wywiewu
powietrza.Kontrole filtra, komunikaty błędu.
Konieczna rejestracja. Więcej informacji na stronie internetowej www.air-home.de.
Urządzenie sterownicze
3 czujniki temperatury w króćcach powietrza zewnętrznego, odprowadzanego i
nawiewanego.
1 czujnik uniwersalny (temperatura i wilgotność) w króćcu powietrza wywiewanego.
Zintegrowana funkcja zapobiegania nadmiernej wilgotności.
Bezstopniowe, dostosowane do potrzeb dopasowanie wydajności powietrza.
Styk wielofunkcyjny do sterowania wymiennika ciepła solanka-gleba EW (nieregulowana
pompa), wskaźnik eksploatacyjny i wskaźnik zakłóceń, grzejniki podgrzewania i
dogrzewania, żaluzje zewnętrzne.
Możliwość rozbudowy o kolejne płytki (np. ZP 1, ZP 2).
Modbus
Wbudowany interfejs MODBUS umożliwia integrację w instalacji technicznej budynku.
EnOcean
Opcjonalny moduł wtykowy EnOcean E-SM do podłączenia urządzenia wentylacyjnego do
„świata EnOcean” (www.enocean-alliance.org).
KNX
Opcjonalny moduł wtykowy KNX umożliwia podłączenie do instalacji technicznej budynku
KNX (www.knx.org).
Wymiennik ciepła
Wysokowydajny przeciwprądowy, krzyżowy, płytowy wymiennik ciepła z tworzywa
sztucznego (PS) lub zmywalny antybakteryjny, entalpiczny wymiennik ciepła z tworzywa
sztucznego (PS).
Zabezpieczenie przeciwmrozowe
Zapobiega zamarznięciu wymiennika ciepła w niskiej temperaturze zewnętrznej.
W urządzeniach w wersji „K” realizowane przez wbudowany, regulowany zgodnie z
zapotrzebowaniem, elektryczny grzejnik wstępny PTC.
W urządzeniach w wersji „Nie K” przez odłączenie wentylatora nawiewnego.
Zalecenie: W przypadku wersji sprzętowych „Nie K” połączyć odzysk ciepła z wymiennikiem
ciepła solanka-gleba.
Efektywne energetycznie wentylatory
2 promieniowe wentylatory na prąd stały, wygięte do przodu w powietrzu zewnętrznym lub
wydalanym.
Możliwość bezstopniowego nastawienia 4 stopni wentylacji od 80 do 470 m³/h.
Wskazówki montażowe
Łatwy, oszczędzający czas montaż za pomocą wspornika ściennego należącego do
zakresu dostawy.
Łatwy demontaż pokrywy obudowy dzięki praktycznym zamknięciom magnetycznym.
Zalecane są tłumiki akustyczne po stronie powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Przyłącze elektryczne
Gotowy do pracy z przełącznikiem Włącz/Wyłącz.
Przygotowany do łatwego w montażu podłączenia czujników.
Funkcjonalna przegroda na elektronikę z możliwością rozbudowy umożliwia łatwy montaż
opcjonalnych płytek obwodów drukowanych (ZP 1 i ZP 2).
Odpływ skroplin
Odpływ skroplin (zawór sitkowy 1 1/2").
Podłączenie do opcjonalnego syfonu (DN40).
Łatwa w czyszczeniu wanna na skropliny zintegrowana w obudowie EPP.
Dane Techniczne
Artykuł:
Wydajność powietrza:
Klasa efektywności
energetycznej:
Typ napięcia:
Napięcie znamionowe:
Częstotliwość sieci:
WS 470 KET
80 m³/h - 470 m³/h
A
Prąd zmienny
230 V
50 Hz / 60 Hz
Wartość SPI według normy DIN
EN 13141-7 (A7):
0,25 Wh/m³
Pobór mocy według normy DIN
EN 13141-7 (A7):
85 W
Pobór mocy w stanie gotowości:
<1W
IMax:
Stopień ochrony:
11,5 A
IP 40
Atest DIBT (Niemieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej):
tak
Certyfikacja PHI:
tak
Rodzaj systemu:
centralne
Materiał obudowy:
Materiał wymiennika ciepła:
Materiał okładziny wewnętrznej:
Kolor:
Ciężar:
Klasa filtra:
Średnica przyłącza:
Średnica przyłącza odpływu
kondensatu:
Blacha stalowa, powlekana
proszkowo
Tworzywo sztuczne
Kunststoff EPP
białe aluminium, podobne do
RAL 9006
73 kg
G4/F7
160 mm
1 1/2" (zawór sitkowy)
Szerokość:
841 mm
wysokość:
857 mm
Głębokość:
598 mm
Temperatura powietrza
przetłaczanego przy IMax:
Maks. stopień dyspozycji cieplnej
według normy DIN EN 13141-7
(A7):
Typ wymiennika ciepła:
Stosunek wilgotności w
przypadku entalpicznego
wymiennika ciepła według normy
DIN EN 13141-7 (A2):
Przewód obejściowy,
zintegrowany:
Grzejnik zabezpieczający przed
zamarzaniem, zintegrowany:
-20 °C do 40 °C
93 %
entalpiczny, krzyżowy,
przeciwprądowy
57 %
nie
zintegrowany
Entalpiczny wymiennik ciepła:
tak
Układ z zabezpieczeniem przed
zamarzaniem:
tak
Obieg letni:
Monitoring filtra:
Regulacja wilgotności:
Powietrze wywiewane ECO /
Powietrze nawiewane ECO
Sterowany czasem
zintegrowany
Regulacja CO2(opcjonalnie):
SKD
Regulacja jakości powietrza
EAQ 10/3
(opcjonalnie):
Podłączenie KNX (opcjonalnie):
Interfejs MODBUS:
Panel obsługi w zakresie
dostawy.:
Panel obsługi (opcjonalnie):
K-SM
zintegrowany
RLS 1 WR, App
RLS T1 WS
Integracja radiowa EnOcean
(opcjonalnie):
E-SM
Sterowanie mobilne:
Poziom ciśnienia akustycznego
emitowanego przez obudowę:
tak
42 dB(A) Odległość 1 m,
absorpcja dźwięku 10 m²
Jednostka opakowaniowa:
1 sztuka
Asortyment:
EAN:
Numer katalogowy:
K
4012799952343
0095.0234
Producent: MAICO
WS 470 KET Centralne urządzenie wentylacyjne
Download