Centralne urządzenie wentylacyjne WS 160 Flat KBET Cechy

advertisement
Centralne urządzenie wentylacyjne WS 160 Flat KBET
Cechy
Centralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła do komfortowej wentylacji.
Seria urządzeń WS 160 Flat… wyróżnia się kompaktową i bardzo płaską konstrukcją.
Wysokość całkowita wynosząca tylko 23 cm umożliwia zajmujący mało miejsca montaż w
sufitach podwieszonych.
Dzięki należącemu do standardowego wyposażenia wysokowydajnemu, entalpicznemu
wymiennikowi ciepła nie jest wymagany odpływ kondensatu. Dzięki temu można dowolnie
wybrać umiejscowienie urządzenia na suficie, na ścianie lub na płaszczyźnie ukośnej. Inne
zalety entalpicznego wymiennika ciepła z inteligentnym sterowaniem zależnym od
wilgotności to odzysk wody z powietrza i idealny klimat pomieszczenia, również w zimie.
Obudowa wykonana jest z izolującego termicznie i akustycznie polipropylenu (EPP). W celu
lepszego tłumienia dźwięku wykonana z EPP pokrywa obudowy wyłożona jest blachą
stalową.
Kolor czarny / białe aluminium.
Urządzenia płaskie są bardzo ciche, efektywne energetycznie i odpowiadają wymaganiom
etykiety A według dyrektywy ErP. Wentylatory o stałym natężeniu przepływu obejmują
zakres natężenia przepływu od 40 do 160 m³/h.
Dwa króćce powietrza nawiewanego (standardowo) umożliwiają ułożenie przewodów
powietrza nawiewanego bez ich krzyżowania. Z tego powodu zbyteczne są warianty
urządzenia w wersji lewo- i prawostronnej.
Urządzenie wyposażone jest standardowo w filtr F7 w przewodzie powietrza zewnętrznego
i filtr G4 w przewodzie powietrza odlotowego. Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie
urządzenia dodatkowo w filtr G4 w przewodzie powietrza zewnętrznego. Dzięki tej
kaskadzie filtrów zdecydowanie wydłuża się okres trwałości filtra F7.
Urządzenie sterownicze jest w stanie sterować licznymi komponentami zewnętrznymi, jak
np. pompa solanki, zewnętrzne ogrzewanie pomieszczenia lub klapa dla wymiennika ciepła
powietrze-gleba, i umożliwia rozszerzenie zakresu koncepcji wentylacji.
Złożono wniosek o atest DIBT (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej).
Certyfikat PH.
KBZWariant ET: Zastosowanie silnikowej klapy strefowej i dostosowanej do potrzeb
regulacji stref umożliwiają podział pomieszczeń nawiewu powietrza na 2 strefy. Podział
natężeń przepływu na 2 strefy może być zapisany w programie czasowym lub realizowany
przez odpowiednie czujniki jakości powietrza w strefach.
BET, KBET, KBWarianty ZET: Wbudowana klapa obejściowa (obejście 100%) ze
sterowaniem obejścia zgodnie z zapotrzebowaniem umożliwia bezstopniową regulację
obejścia. Powietrze w pomieszczeniu schładzane jest optymalnie w zależności od różnic
temperatury i nastaw użytkownika, bez występowania przeciągów.
KET, KBET, KWarianty BZET: Regulacja sterowanego wydajnością elektrycznego grzejnika
wstępnego realizowana jest w zależności od różnych wielkości zapisanych w urządzeniu.
Rezultatem jest efektywna i energooszczędna strategia regulacji. Dzięki temu wentylacja z
użyciem grzejnika nie powoduje obniżenia komfortu nawet w przypadku niższych
temperatur powietrza zewnętrznego.
Panel obsługi RLS 1 WR
W zakresie dostawy.
Przełączanie 4 stopni wydajności, wskaźnik konserwacyjny, komunikaty zakłóceń.
Kolejne panele obsługi mogą być podłączone równolegle.
Automatyczny tryb pracy Auto Czujnik.
Panel obsługi z ekranem dotykowym RLS T1 WS
Opcjonalnie.
Możliwe maksymalnie 6 trybów pracy.
2 automatyczne tryby pracy (Auto Czujnik / Auto Czas).
4 ręczne tryby pracy (Powietrze wywiewane ECO / Powietrze nawiewane ECO / RĘCZNY /
WYŁ).
[email protected]
Urządzenia wyposażone są w zintegrowany serwer webowy i mogą być obsługiwane
przenośnie za pomocą pakietu programów użytkowych (APP) z domu lub w drodze, np.
przy użyciu smartfona.
Raporty na żywo, zarządzanie użytkownikami, sterowanie i nastawianie za pomocą
narzędzia webowego, przy użyciu tabletu, laptopa i komputera.
Możliwości nastawiania:
Dostosowany do potrzeb automatyczny tryb pracy / Sterowany czasem automatyczny tryb
pracy.Ręczny tryb pracy / WYŁ.Tryb ECO nawiewu lub Tryb ECO wywiewu
powietrza.Kontrole filtra, komunikaty błędu.
Konieczna rejestracja. Więcej informacji na stronie internetowej www.air-home.de.
Urządzenie sterownicze
3 czujniki temperatury w króćcach powietrza zewnętrznego, odprowadzanego i
nawiewanego.
1 czujnik uniwersalny (temperatura i wilgotność) w króćcu powietrza wywiewanego.
Zintegrowana funkcja zapobiegania nadmiernej wilgotności.
Bezstopniowe, dostosowane do potrzeb dopasowanie wydajności powietrza.
Styk wielofunkcyjny do sterowania wymiennika ciepła solanka-gleba EW (nieregulowana
pompa), wskaźnik eksploatacyjny i wskaźnik zakłóceń, grzejniki podgrzewania i
dogrzewania, żaluzje zewnętrzne.
Możliwość rozbudowy przy użyciu dalszych obwodów drukowanych.
Modbus
Wbudowany interfejs MODBUS umożliwia integrację w instalacji technicznej budynku.
EnOcean
Opcjonalny moduł wtykowy EnOcean E-SM do podłączenia urządzenia wentylacyjnego do
„świata EnOcean” (www.enocean-alliance.org).
KNX
Opcjonalny moduł wtykowy KNX umożliwia podłączenie do instalacji technicznej budynku
KNX (www.knx.org).
Wymiennik ciepła
Zmywalny, antybakteryjny, entalpiczny wymiennik ciepła z tworzywa sztucznego (PS).
Zabezpieczenie przeciwmrozowe
Zapobiega zamarznięciu wymiennika ciepła w niskiej temperaturze zewnętrznej.
W urządzeniach w wersji „K“ realizowane przez wbudowany, regulowany zgodnie z
zapotrzebowaniem, elektryczny grzejnik wstępny PTC.
W urządzeniach w wersji „Nie K“ przez odłączenie wentylatora nawiewnego.
Efektywne energetycznie wentylatory
2 promieniowe wentylatory na prąd stały, wygięte do przodu w powietrzu zewnętrznym lub
wydalanym.
Możliwość bezstopniowego nastawienia 4 stopni wentylacji od 40 do 160 m³/h.
Wskazówki montażowe
Łatwy, oszczędzający czas montaż.
Łatwy demontaż pokrywy obudowy dzięki trzpieniowi prowadzącemu i śrubie
zabezpieczającej.
Przewidzieć tłumiki akustyczne po stronie powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Przyłącze elektryczne
Stan gotowy do pracy.
Przygotowany do łatwego w montażu podłączenia czujników.
Funkcjonalna przegroda na elektronikę z możliwością rozbudowy umożliwia łatwy montaż
opcjonalnych płytek obwodów drukowanych (ZP 1 i ZP 2).
Odpływ skroplin
Niekonieczne.
Dane Techniczne
Artykuł:
Liczba stopni wentylacji:
Wydajność powietrza:
Stała natężenia przepływu:
Klasa efektywności
energetycznej:
WS 160 Flat KBET
4
40 m³/h - 160 m³/h
tak
A
Typ napięcia:
Napięcie znamionowe:
Częstotliwość sieci:
Prąd zmienny
230 V
50 Hz / 60 Hz
Wartość SPI według normy DIN
EN 13141-7 (A7):
0,32 Wh/m³
Pobór mocy według normy DIN
EN 13141-7 (A7):
36 W
IMax:
4,6 A
Stopień ochrony:
IP 00
Atest DIBT (Niemieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej):
Certyfikacja PHI:
Miejsce instalowania:
Rodzaj systemu:
Materiał obudowy:
Materiał wymiennika ciepła:
Materiał okładziny wewnętrznej:
Kolor:
Ciężar:
Klasa filtra:
Średnica przyłącza:
Średnica przyłącza odpływu
kondensatu:
wnioskowane
tak
Łazienka / Kuchnia / Piwnica /
Zasobnik / Ścianka kolankowa /
Pomieszczenie gospodarcze /
Pomieszczenie ogrzewania /
Sień
centralne
tworzywo sztuczne EPP / blacha
stalowa
Tworzywo sztuczne
Kunststoff EPP
czarny / białe aluminium
27 kg
G4/F7
125 mm / 160 mm
niepotrzebny
Szerokość:
582 mm
wysokość:
230 mm
Głębokość:
Temperatura powietrza
przetłaczanego przy IMax:
1.260 mm
-20 °C do 50 °C
Stopień dyspozycji cieplnej:
84 %
Maks. stopień dyspozycji cieplnej
według normy DIN EN 13141-7
(A7):
76 %
Typ wymiennika ciepła:
Stosunek wilgotności w
przypadku entalpicznego
wymiennika ciepła według normy
DIN EN 13141-7 (A2):
Przewód obejściowy,
entalpiczny, krzyżowy,
przeciwprądowy
53 %
tak
zintegrowany:
Grzejnik zabezpieczający przed
zamarzaniem, zintegrowany:
zintegrowany
Klapa strefowa:
nie
Entalpiczny wymiennik ciepła:
tak
Układ z zabezpieczeniem przed
zamarzaniem:
tak
Obieg letni:
Monitoring filtra:
Regulacja wilgotności:
Powietrze wywiewane ECO /
Powietrze nawiewane ECO
sterowany czasem (opcjonalnie
przez różnicę ciśnień)
zintegrowany
Regulacja CO2(opcjonalnie):
SKD
Regulacja jakości powietrza
(opcjonalnie):
EAQ 10/3
Podłączenie KNX (opcjonalnie):
Interfejs MODBUS:
Panel obsługi w zakresie
dostawy.:
Panel obsługi (opcjonalnie):
Integracja radiowa EnOcean
(opcjonalnie):
Sterowanie mobilne:
Poziom ciśnienia akustycznego
emitowanego przez obudowę:
Jednostka opakowaniowa:
K-SM
zintegrowany
RLS 1 WR, App
RLS T1 WS
E-SM
tak
37 dB(A) Odległość 1 m,
absorpcja dźwięku 10 m²
1 sztuka
Asortyment:
EAN:
Numer katalogowy:
K
4012799950936
0095.0093
Producent: MAICO
WS 160 Flat KBET Centralne urządzenie wentylacyjne
Download