Ruchy górotwórcze

advertisement
Ruchy górotwórcze
1. Ruchy górotwórcze
Ruchy
powodujące
powstawanie
pasm górskich
(fałdowanie,
orogeneza)
Teoria tektoniki płyt
Litosfera – pozornie jednolita
powierzchnia naszej planety –
podzielona jest na fragmenty zwane
tektonicznymi płytami litosfery
Ruch płyt
Płyty tektoniczne powoli
przemieszaczają się po płynnych
warstwach górnego płaszcza. Ruch
ten wywołany jest prądami
konwekcyjnymi, które występują we
wnętrzu Ziemi
Na stykach płyt tworzą się strefy
subdukcji i strefy ryftowe, którym
zawsze towarzyszą zjawiska
wulkaniczne i trzęsienia ziemi.
Ryfty
Miejsce, w którym płyty rozchodzą się to strefa
ryftowa. Najczęściej powstaje ona na dnie
oceanu – tam litosfera jest cieńsza i łatwiej
ulega rozrywaniu. Rzadziej zdarza się to na
lądach – jednym z nielicznych przykładów może
być Wielki Rów Afrykański.
!
Poprzez ryfty z płaszcza Ziemi wydobywa się
lawa (magma), tworząc nowe, młodsze skały. W
ten sposób pod postacią grzbietów oceanicznych
powstają strefy rozrostu dna morskiego.
Rozchodzenie się płyt skutkuje
oddalaniem się od siebie lądów oraz
powiększaniem oceanów.
Najlepiej można to zaobserwować
porównując wschodnie wybrzeża obu
Ameryk z zachodnimi wybrzeżami Europy
i Afryki.
Pomiędzy przesuwającymi się płytami
dochodzi także do zderzania.
Wówczas jedna płyta (oceaniczna),
zagłębia się pod grubszą
(kontynentalną) ulegając upłynnieniu
w płaszczu Ziemi.
Miejsce to nazywane jest strefą
subdukcji
Góry fałdowe
Efektem zderzania się płyt lądowych są
góry fałdowe.
Powstają one na skutek zgniatania i
wypychania (ku górze oraz w głąb Ziemi)
materiału skalnego znajdującego się
pomiędzy płytami.
Download