wniosek o udostępnienie danych osobowych

advertisement
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
URZĄD MIASTA OLSZTYN
1. Wnioskodawca .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. nr NIP oraz REGON)
2. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej
potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o
ochronie danych osobowych:
...............................................................................................................................................................
3. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnianych danych:
-do celów projektowych
-do sporządzenia operatu szacunkowego
-inne...................................................................................................................................... .....................
4. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępniane dane:
rejestr ewidencji gruntów
5. Zakres żądanych informacji ze zbioru:
Skrócone wypisy ze skorowidza działek (wykaz podmiotów)
...............................................................................................................................................................
6. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych (numer obrębu, działki):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
*  ew. cd. w załączniku nr ..........
* Jeżeli TAK, to zakreśla kwadrat literą „x”
......................................................................
(data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards