Urząd Gminy w Gostycynie

advertisement
................................................................................
wnioskodawca (imię i nazwisko / nazwa firmy)
................................................................................
ulica nr domu / nr lokalu
................................................................................
kod pocztowy
miejscowość
Urząd Gminy w Gostycynie
Ewidencja Działalnosci Gospodarczej
WNIOSEK
o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
1. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie
wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych
niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................
2. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.....................................................................................
3. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. Zakres żądanych informacji ze zbioru:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.....................................................................................
5. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
........................................................................... ……..
………………………………………………
Podpis wnioskodawcy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards