Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

advertisement
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU
DANYCH OSOBOWYCH
1.Wniosek do :
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
2.Wnioskodawca........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr Regon)
3.Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej
potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 29 ust.1 ustawy o
ochronie danych osobowych
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.Wskazanie przeznaczenia udostępnionych danych:................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5.Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane ………………………………..
....................................................................................................................................................................
6.Zakres żądanych informacji ze zbioru:...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7.Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych:.....................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................
(data i podpis i ew. Pieczęć wnioskodawcy)
Dokumenty (informacje) otrzymałem
………………………….………………
317545648
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards