ZESTAWY EGZAMINACYJNE Z HISTORII DLA KLASY II LO W

advertisement
ZESTAWY EGZAMINACYJNE Z HISTORII DLA KLASY II LO W ZPKU w PISZU
SEM. II, ROK SZKOLNY 2014/2015
Zestaw 1
1. Wymień przyczyny odkryć geograficznych
2. Podaj wielkich twórców renesansu
3. Na czym polegała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana
Zestaw 2
1. Rozpoznaj charakterystyczne cechy renesansu europejskiego
2. Wymień przyczyny reformacji
3. Omów wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe Europy
Zestaw 3
1. Omów powstanie kościoła anglikańskiego
2. Przedstaw znaczenie wielkich odkryć geograficznych
3. Wyjaśnij wpływ III rozbioru Polski na upadek Rzeczypospolitej
Zestaw 4
1. Jak przedstawiała się pozycja prawna szlachty w Rzeczypospolitej
2. Przedstaw wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe Europy
3. Scharakteryzuj reformę Kościoła katolickiego
Zestaw 5
1. Omów społeczne skutki reformacji
2. Wymień 2 cechy architektury i sztuki renesansowej w Polsce
3. Opisz konsekwencje wielkich odkryć geograficznych
Zestaw 6
1. Wymień przyczyny najazdu szwedzkiego
2. Omów narodziny ruchu egzekucyjnego
3. Przedstaw liczebność i zróżnicowanie szlachty
Zestaw 7
1. Opisz rozwój miast w Rzeczypospolitej
2. Wyjaśnij pojęcia: polski parlamentaryzm; sejmiki i sejm walny
3. Przedstaw stanowisko Kościóła wobec reformacji
Zestaw 8
1.
2.
3.
Omów powstanie i działalność Towarzystwa Jezusowego
Scharakteryzuj główne europejskie konflikty polityczne w XVI–XVII
Omów narodziny ruchu egzekucyjnego
Zestaw 9
1.
2.
3.
Jak przedstawiała się sytuacja chłopów w Rzeczypospolitej w XVI w.
Omów politykę dynastyczną ostatnich Jagiellonów
Przedstaw wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe Europy
Zestaw 10
1. Oceń wystąpienie Marcina Lutr
2. Omów wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe Europy
3. Przedstaw społeczeństwo Rzeczypospolitej
Zestaw 11
1. Opisz przebieg reformacji w Niemczech
2. Przedstaw wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe Europy
3. Scharakteryzuj społeczeństwo Rzeczypospolitej
Zestaw 12
1. Omów działalność reformatorów w Szwajcarii
2. Scharakteryzuj społeczeństwo Rzeczypospolitej
3. Wyjaśnij wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe Europy
Zestaw 13
1. Scharakteryzuj społeczeństwo Rzeczypospolitej
2. Kiedy doszło do walki o szwedzki tron i wojny Polski ze Szwecją
3. Wyjaśnij początki rządów Stefana Batorego
Zestaw 14
1. Rzeczpospolita Obojga Narodów –wymień cechy charakterystyczne
2. Oceń reformy soboru trydenckiego i walka z reformacją
3. Wyjaśnij wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze i kulturowe Europy
Zestaw 15
1. Rzeczpospolita Obojga Narodów –wymień cechy charakterystyczne
2. Omów reformy soboru trydenckiego
3. Oceń przyczyny powstania Chmielnickiego
Zestaw 16
1. Rzeczpospolita Obojga Narodów – wymień cechy charakterystyczne
2. Omów reformy soboru trydenckiego i walki z reformacją
3. Kiedy miały miejsce: krótkie rządy Henryka Walezego i drugie bezkrólewie
Zestaw 17
1. Kiedy miały miejsce: krótkie rządy Henryka Walezego i drugie bezkrólewie
2. Omów przemiany na Litwie przed unią lubelską
3. Wymień przyczyny powstania Chmielnickiego
Zestaw 18
1. Na czym polegała reformacja w innych krajach europejskich
2. Omów pojęcie; unia lubelska i jej znaczenie
3. Wymień przyczyny powstania Chmielnickiego
Zestaw 19
1. Kiedy doszło do pierwszego bezkrólewia
2. Wymień przyczyny powstania Chmielnickiego
3. Jak doszło do wybuchu wojny o niepodległość Ameryki
Zestaw 20
1. Kiedy miała miejsce wojna o niepodległość Ameryki
2. Kiedy miały miejsce początki baroku w Polsce
3. Wyjaśnij pojęcie: rokosz Zebrzydowskiego
Zestaw 21
1. Wyjaśnij pojęcia: pierwsza wolna elekcja; Artykuły henrykowskie i pacta conventa
2. Przedstaw początki baroku w Polsce
3. Reformacja w krajach europejskich-zasięg
Zestaw 22
1. Wyjaśnij pojęcie: rokosz Zebrzydowskiego
2. Scharakteryzuj krótko rządy kardynała Mazarina
3. Oceń strukturę społeczeństwa Rzeczypospolitej
Zestaw 23
1. Scharakteryzuj władzę absolutną Ludwika XIV
2. Kiedy miała miejsce elekcja Jana III Sobieskiego
3. Dokonaj oceny społeczeństwa Rzeczypospolitej
Zestaw 24
1. Omów rozwój edukacji i ośrodków naukowych w Polsce w XVII w.
2. Oceń rządy Katarzyny II
3. Kiedy miała miejsce elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwsze reformy
Nauczyciel : Agnieszka Tuzinowska
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards