Podręczniki do klas pierwszych przedmiotów zawodowych w roku

advertisement
Podręczniki do klas pierwszych przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2015/2016
Klasa I HTB
Architektura krajobrazu
- Przedmiot: Podstawy architektury krajobrazu
Podręcznik: Podstawy architektury krajobrazu – A. Różański, D. Sikora,
wyd. Hortpress, nr dop. 18/2005
- Przedmiot: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Podręcznik: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu – E. Gadomska, R. Sikorski,
Wyd. Hortpress, nr dop. 23/2004
Mechanizacja rolnictwa
- Przedmiot: Postawy konstrukcji maszyn
Podręcznik: Podstawy techniki – A. Lisowski, wyd. Rea, nr dop. 01/2008
Klasa I PT
- Przedmiot: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
Podręcznik: Bezpieczeństwo i higiena pracy, W. Bukała, K. Szczęch, WSIP 2013 r.
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Podręcznik: Sporządzanie napojów i potraw, A. Kmiotek, WSIP 2013 r.
- Przedmiot: Język angielski w gastronomii
Podręcznik: My profession – ćwiczenia z języka angielskiego dla szkół gastronomicznych, REA
Klasa I FZE
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
- Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn
Podręcznik: Podstawy techniki – A. Lisowski, wyd. Rea, nr dop. 01/2008
- Przedmiot: Przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B, T
Podręcznik: Kierowca doskonały B, H. Próchniewicz, IMAGE
Kucharz
- Przedmiot: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
Podręcznik: Bezpieczeństwo i higiena pracy, W. Bukała, K. Szczęch, WSIP 2013 r.
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Podręcznik: Sporządzanie napojów i potraw, A. Kmiotek, WSIP 2013 r.
- Przedmiot: Działalność gospodarcza
Podręcznik: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, J. Musiałowicz,
EKONOMIK
- Przedmiot: Język niemiecki w gastronomii
Podręcznik: Język niemiecki zawodowy w gastronomii, A. Dul, WSIP 2013 r.
Download