Prezentacja i recenzja podręczników dla klas szkoły zawodowej

advertisement
Prezentacja i recenzja podręczników dla klas szkoły zawodowej
„Drogi świadków Zmartwychwstałego”
Redakcja: Z. Marek; Wydawnictwo: WAM
Podręcznik zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/1.
Treść podręcznika jest odpowiednia do programu.
Działy: Klasa I – społeczeństwo, Klasa II – rodzina
KLASA I
Podręcznik ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM W SPOŁECZEŃSTWIE
*Składa się z 6 działów i zawiera 50 jednostek tematycznych.
*Jest to pierwszy podręcznik napisany z myślą o uczniach szkół zawodowych. Treści tego
podręcznika koncentrują się wokół Jezusa Chrystusa i świadectwa wiary, do jakiego uczeń
jest zaproszony w swoim życiu. Podręcznik porusza życiowe problemy i pomaga je
rozwiązywać w świetle wiary. Ma interesującą szatę graficzną, choć trochę przestarzałą, bo
podręczniki był wydany w 2002 r., a więc 13 lat temu. Zdjęcia umieszczone w podręczniku
ułatwiają jednak łączenie uczniom wiary z życiem. Treść podręcznika jest dostosowana do
poziomu szkoły zawodowej. Jest powtórzenie wiadomości z gimnazjum. Całość podręcznika
doskonale koreluje się z przebiegiem roku liturgicznego, który przeplata poszczególne
tematy.
KLASA II
Podręcznik ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM W RODZINIE
* składa się z 7 działów i zawiera 46 jednostek tematycznych.
Druga część podręcznika porusza problematykę małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, wskazuje także
na rolę miłości i przyjaźni jako zasady życia we wspólnocie. Podręcznik prezentuje sposoby szukania
pomocy w trudnych sytuacjach i jest przewodnikiem na drodze rozeznania i wyboru życiowej drogi.
Pokazuje jak przeżywać rok liturgiczny w rodzinie. Ukazuje 7 Sakramentów Świętych, ale w
przeżywaniu rodziny. Jest to podane w przystępny sposób.
W obydwu przypadkach funkcja ewangelizacyjna stosowana jest poprzez podawanie przykładowych
modlitw.
W treści nie znalazłem błędów.
Download