kl-6-r-szk-2016-7

advertisement
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
DLA KLASY SZÓSTEJ
Przedmiot
Język polski
Tytuł podręcznika, ćwiczeń
Autor
„Jutro pójdę w świat 6” podręcznik +
ćwiczenia
H. Dobrowolska,
(na okładce: dziewczynka z
U. Dobrowolska
warkoczykami)
Matematyka 6. Podręcznik. Nowa
wersja
Matematyka
Język angielski
Historia
M. Dobrowolska,
M. Jucewicz, M. Karpiński,
P. Zarzycki
Z. Bolałek,
Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby
M. Dobrowolska,
i wyrażenia algebraiczne. Część 1.
A.Mysior, S. Wojtan
A. Demby,
Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby
M. Dobrowolska,
i wyrażenia algebraiczne. Część 2.
M. Jucewicz, P. Zarzycki
Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń.
M. Dobrowolska,
Geometria
M. Jucewicz, P. Zarzycki
T. Falla,
„Steps in English 3” – podręcznik
P. A. Davies, P. Shipton,
E. Palczak
„Steps in English 3” – zeszyt ćwiczeń S. Wheeldon, P. Shipton
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i
G. Wojciechowski
społeczeństwa dla klasy 6”
Wydawnictwo
Uwagi
WSiP
podręcznik można
odkupić,
ćwiczenia nowe
GWO
odkupić / nowy
(Nową wersję można
rozpoznać po
„ślimaku” na okładce.)
GWO
GWO
nowe
(Nową wersję można
rozpoznać po
„ślimaku” na okładce.)
GWO
OUP
podręcznik można
odkupić
OUP
nowy
Nowa Era
nowy lub odkupić
Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń dla
klasy 6” część I + II
T. Maćkowski
Przyroda
„Przyrodo, witaj!
Podręcznik + Ćwiczenia
E. Gromek i in.
WSiP
Plastyka
„Plastyka 6. Podręcznik”
„Ćwiczenia. Plastyka 6”
WSiP
WSiP
Muzyka
„Klucz do muzyki 6”
podręcznik + ćwiczenia
S. Stopczyk
B. Neubart
U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
podręcznik można
odkupić,
ćwiczenia nowe
podręcznik można
odkupić,
ćwiczenia nowe
nowy
nowy
WSiP
nowy
Religia
Wychowanie
do życia
w rodzinie
„Przemienieni przez Boga” Podręcznik
Z. Marek i in.
(nowa podstawa)
Nowa Era
WAM Kraków
„Zeszyt ćwiczeń do religii”
J. Doopke
Adventus
„Moje dorastanie”
„Wychowanie do życia w rodzinie.
Zeszyt ucznia. Klasa 6”
B. Strzemieczna
TAURUS
na okładce skaczące
dzieci, podręcznik
można odkupić
do kupienia we
wrześniu u katechety
zakupi nauczyciel
Download