tematyka arkuszy maturalnych z chemii zakres podstawowy i

advertisement
TEMATYKA ARKUSZY MATURALNYCH Z CHEMII
ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
Numer
arkusza
Arkusz I
Tematyka arkusza maturalnego
1. Budowa atomu i cząsteczki. Wiązania
chemiczne. ( Podręcznik klasa pierwsza
str. 127-245)
2. Mol i molowa interpretacja przemian
chemicznych. ( Podręcznik klasa
pierwsza str.81-99)
3. Stężenia roztworów. ( Podręcznik klasa
pierwsza str. 103-119)
Arkusz II
1. Węglowodory. ( Podręcznik klasa druga
str. 13-98)
2. Jednofunkcyjne pochodne
węglowodorów. ( Podręcznik klasa druga
str. 107-182)
3. Izomeria optyczna. Związki
wielofunkcyjne. ( Podręcznik klasa
pierwsza str. 191-244)
Arkusz III
1. Systematyka związków nieorganicznych i
ich podstawowe właściwości. (
Podręcznik klasa pierwsza str. 15-75)
2. Kinetyka, termodynamika i równowaga
chemiczna. ( Podręcznik klasa trzecia str.
9-80)
3. Reakcje w roztworach wodnych.
( Podręcznik klasa trzecia str. 91-149)
Arkusz IV
Arkusz całościowy obowiązuje materiał podany
wcześniej oraz wiadomości podręcznik klasy
trzeciej str 153-252. ( Procesy zachodzące z
wymianą elektronów, elektrochemia, wybrane
zastosowania chemii)
UWAGA: DZIAŁ „MOL I MOLOWA INTERPRETACJA PRZEMIAN
CHEMICZNYCH” DOTYCZĄ TAKŻE POZOSTAŁYCH ARKUSZY (II, III i VI)
Download