Dzień Ziemi 2016

advertisement
piątek 22-04-2016 - Święto Ziemi
Celem udziału w akcji związanej z obchodami
Światowego Dnia Ziemi jest:
 rozwijanie umiejętności dbania o otaczającą nas
przyrodę,
rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za
otaczający nas świat,
podnoszenie poziomu wiedzy na temat
przyczyn i konsekwencji globalnego ubóstwa
i nierówności oraz jego znaczenia dla osobowych,
lokalnych, krajowych, europejskich
i globalnych współzależności i zrównoważonego
rozwoju;
"Wszyscy mamy prawo do pokoju, do życia , do jedzenia, do edukacji.
(...) Wszystkie dzieci na świecie mają podobne potrzeby, marzenia
ale niektórym z nich trudniej te marzenia spełnić".
Dominika Kulczyk
Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się
nad losem planety, na której żyją.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są problemom
związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji.
„Smog jest wszędzie
i nas dusi”.
Marek Weckwerth, 22 kwietnia 2015, gazeta pomorska
Moment ekologicznej refleksji ma nas
uchronić przed popełnianiem
kolejnych błędów.
Dymy snujące się nisko nad ziemią są głównym czynnikiem
zanieczyszczającym powietrze.
Dlatego tak modne bieganie na świeżym
powietrzu może być ryzykowane dla zdrowia,
a nawet życia
Pył zawieszony i pirobenzen są produktami
spalania w domowych piecach. Im chłodniej
tym gorzej, bo ludzie więcej palą.
Co ciekawe, elektrownie opalane węglem
i zakłady przemysłowe nie zanieczyszczają tak
mocno środowiska, w którym żyjemy, bo
wyposażone są w nowoczesne filtry.
Wysokie na 250-300 metrów kominy
sprawiają, że dymy rozpraszają się wysoko nad
nami.
Źródło: zdjęcie ze str. internetowych
Źródło: zdjęcia ze str. internetowych
Bardziej sprawiedliwy świat
"Wszyscy mamy prawo do pokoju,
do życia , do jedzenia, do edukacji.
(...) Wszystkie dzieci na świecie
mają podobne potrzeby, marzenia
ale niektórym z nich trudniej te
marzenia spełnić".
Dominika Kulczy
Walka ze stereotypami
Źródło: zdjęcia ze str. internetowych
Źródło: materiał ze str. internetowych
Opracowanie:
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 12 :
Gim 17, SP 44
w Gdyni.
Praca uczniów kl. IIB, wychowawca: p. M. Bożek, rok szk. 2015/16
Download