Lek na AIDS? Zabijać homoseksualistów

advertisement
Lek na AIDS? Zabijać homoseksualistów
Czescy radykalni muzułmanie propagują zabijanie homoseksualistów jako sposób walki z
AIDS. W tym celu przetłumaczyli i wydali publikację kairskiego uniwersytetu Al-Azhar,
„Islamska wizja walki z AIDS”, zawierającą takie zalecenia dla muzułmanów, o jakich nie
śniło się nawet naszym rodzimym homofobom.
W roku 2011 ukazała się po czesku książka wykładowcy najbardziej autorytatywnej uczelni
islamskiej uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, zatytułowana „Islamska wizja walki z AIDS”. Autor
książki, prof. dr Mohamed el Mokhtar Mohamed el Mahdi, przedstawia w niej jasne zalecenia, żeby
wszędzie tam, gdzie islam zdobędzie przewagę czy władzę oraz zaprowadzi prawo szariatu,
wprowadzano prawo zabijania (ewentualnie biczowania) homoseksualistów, karania
lesbijek i zaprowadzania islamskich poglądów na temat seksualnej moralności za pomocą
siły.
Publikacja zawierająca takie poglądy zachwalana jest
przez najwyższe islamskie autorytety jako książka „na wagę złota i ma być dystrybuowana na
szerokim froncie i w dużej ilości w celu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, szerzenia oświaty i
wspaniałości islamu i jego wysokiej cywilizacji, która tworzy ochronę dla jednostki i
społeczeństwa przed jakąkolwiek groźbą”. (str. 123 – wszystkie wymienione źródła są poniżej tekstu)
Czeski tłumacz, dr. Amr Ahmed Shatury, tak reklamował tę publikację na swojej stronie na
Facebooku: „.Jest to bardzo ważna książka, która może być użyteczna dla każdego, kto chce
przeczytać coś o tym, jak islam rozumie wolność seksualną i jak nasze dzieci wychowujemy
tym właściwym sposobem, aby je ochronić przed chorobą AIDS”.
Autor książki wzywa do konkretnych politycznych działań: „Pierwsza rzecz, jaką musimy głośno
powiedzieć naszym przywódcom i młodym ludziom, to to, że musimy jak najszybciej zaprowadzić
prawa, które zakażą homoseksualizmu, stosunków analnych z kobietą, lesbijskiej miłości i wszystkich
rodzajów seksualnej wolności uznawanych za czyn godny pogardy i Bożej kary. Tak, żeby wszystkie
systemy prawne na arabskich ziemiach orzekały specjalny wymiar kary za tę zbrodnię”. (str 95)
Jednak w innych częściach „podręcznika” autor stwierdza, że obowiązek ten dotyczy także tych ziem,
gdzie muzułmanie zdobędą większość.
Następnie al-Mahdi opisuje trzy punkty widzenia muzułmańskich teologów na temat karania
homoseksualistów. Wszystkie opierają się na wypowiedziach Mahometa i Koranie.
Bezwzględnie zabić homoseksualistę
Pierwszy pogląd to śmierć dla każdego homoseksualisty. Wywodzi się z wypowiedzi Mahometa:
„Jeżelibyście znaleźli dwóch ludzi, którzy robią to, co robiło plemię Lota (tzn. stosunek
homoseksualny), zabijcie ich obydwóch”.
Jak to zrobić? Możliwych sposobów książka dostarcza wiele posiłkując się muzułmańskimi
autorytetami:
Ostatni z czterech kalifów prawowiernych, Ali Ibn Abi Tálib ukamienowałby ich, bez względu na to,
czy byliby żonaci czy stanu wolnego. Pierwszy kalif po śmierci Mahometa, Abu Bakr zdecydował, że
trzeba ich zabić mieczem i następnie spalić. Drugi kalig, Omar zdecydowałby się na pogrzebanie ich
żywcem pod zwalonym murem. Ibn Abaas z kolei wpadł na pomysł zrzucenia ich z dachu największej
budowy w mieście. (str 68-69)
Zabić lub biczować w zależności od stanu cywilnego – kara za cudzołóstwo
Drugi punkt widzenia przewiduje śmierć dla żonatego czy rozwiedzionego homoseksualisty
oraz biczowanie dla mężczyzny w stanie wolnym. Oparte to jest na zwyczajowym islamskim
prawie, mówiącym, że ludzie w stanie wolnym, którzy jeszcze nigdy nie byli w związku małżeńskim,
mają być za seks ukarani biczowaniem i banicją z miejsca zamieszkania, natomiast ci, którzy nie są
stanu wolnego, muszą być ukamienowani. Podstawą prawną dla tego podejścia są słowa Mahometa:
”Jeżeli współżył mężczyzna z mężczyzną, oznacza to cudzołóstwo obydwu”. (Zbiór wyroków
Mahometa zebranych przez Al-Bajhakiego)
Biczować
Trzecie rozstrzygnięcie to pogląd muzułmańskiego teologa Abu Hanify, a także popierane
przez szkołę szaficką. Jest to pogląd najmniej istotny w muzułmańskiej teologii spośród trzech tutaj
przedstawionych. Przewiduje on ukaranie homoseksualisty uderzeniami biczem nie
przekraczając liczby 20.(str. 68-69)
Inne kary, jakie proponuje autor, to kara śmierci za umyślne zarażanie AIDS, czy bicie osób
zarażonych wirusem HIV. Jedynie lesbijki mogą cieszyć się większymi względami i będą „tylko”
wydalane ze społeczności – do końca życia. (str, 70-71)
Autor apeluje do muzułmanów, żeby nie ulegali propagandzie i działaniom ONZ (która jest winna
szerzenia się choroby) i Ligi Arabskiej w walce z AIDS, ale przeciwnie, żeby wystąpili przeciwko nim
i odrzucili wolność jednostki i prawo do odmienności jako formę syjonistycznego spisku, mającego na
celu zniszczenie islamu i muzułmańskiego społeczeństwa. Dlatego ważna jest również kontrola nad
mediami i szkolnictwem. (str. 96)
Jak widać, nie obyło się też bez wątków antysemickich. W trzech miejscach akademik z kairskiego
uniwersytetu poświęca uwagę „Protokołom Mędrców Syjonu” i syjonistycznemu spiskowi mającemu
na celu rozszerzanie się epidemii AIDS. (str. 6)
Ze względu na to, że sprawa dotyczy bliskiego nas kulturowo kraju, Stowarzyszenie Europa
Przyszłości, prowadzące stronę euroislam.pl zwraca się z prośbą o komentarz i reakcję do
organizacji LGBT, feministycznych i kojarzonych z walką o równe prawa mniejszości seksualnych.
Odpowiedzi lub ich brak opublikujemy na naszych stronach.
Mariusz Malinowski i Jan Wójcik
str. 95
str. 96-97
str. 70-71
str. 68-69
str. 123
str. 98-99
str. 6-7
Download