Hermann T

advertisement
Acid catalysis in modern synthesis vol. 1
Acid catalysis in modern synthesis vol.2
Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne
Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych
Adamski Z.: Dermatologia dla kosmetologów
Akoh C.C.: Food lipids: chemistry, nutrition and biotechnology…
Anestezjologia T. 1
Anestezjologia T. 2
Angiolillo D.: Clinical guide to the use of antithrombotic…
Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia
Apgar B.S.: Colposcopy principles and practice
Atkins P.W.: Chemia fizyczna
Baggish M.S.: Atlas of pelvic anatomy and gynecologic surgery
Bal J.: Biologia molekularna w medycynie: elementy genetyki
Banach M. i in.: Powikłania nadciśnienia tętniczego
Banasiak W.: Stabilna choroba wieńcowa. Trudne pytania i wątpliwości
Baran E.: Dermatologia: przypadki kliniczne
Baran E.: Mikologia – co nowego?
Baran E.: Nowotwory skóry: klinika, patologia, leczenie
Bauer A.: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach…
Bax J.: Obrazowanie serca i naczyń: przewodnik praktyki klinicznej
Beniamin L.: Chirurgia zaćmy
Berg J.: Biochemia
Bielecki K.: Blok operacyjny: organizacja i funkcjonowanie
Bielecki K.: Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne
Bilikiewicz A.: Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny
Blavias J.: Atlas urodynamiki
Błaszczyk M.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska
Bojarski Z.: Krystalografia
Brongel L.: Podstawy współczesnej chirurgii urazowej
Brough H.: Pediatria błyskawicznie
Brzask A.: Homoseksualizm u mężczyzn: aspekty psychologiczne
Brzeziński T.: Etyka lekarska
Buchowicz J.: Biotechnologia molekularna: geneza, przedmiot…
Budoff M.J.: Atlas tomografii komputerowej serca
Chemia analityczna T. 1: Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa
Chemia analityczna T. 2: Chemiczne metody analizy ilościowej
Chemia fizyczna T. 1: Podstawy fenomenologiczne
Chemia fizyczna T. 2: Fizykochemia molekularna
Chęciński P.: Choroby naczyń: wybrane problemy
Choroby wewnętrzne: podręcznik multimedialny oparty na zasadach…
Chwalińska-Sadowska H. i In.: Choroby wewnętrzne T. 1
Cianciara J.: Choroby zakaźne i pasożytnicze
Ciborowska H.: Dietetyka: żywienie zdrowego i chorego człowieka
Colman R.W. i in.: Hemostasis and thrombosis: basic principles…
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Delavier F.: Atlas treningu siłowego
Dolan P.: Dystrybucja usług medycznych: zagadnienia ekonomiczne…
Domagała A.: Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym
Domżał-Drzewiecka R.: Uzależnienia a rodzina: wybrane zagadnienia
Dukiet-Nagórska T.: Autonomia pacjenta a prawo karne…
Duncan Ch.: Czarna śmierć: epidemie w Europie od starożytności…
Dzierżanowska D.: Zakażenia szpitalne
Epstein R.J.: Biologia molekularna człowieka
Eroschenko V.P.: di Fiore’s atlas of histology with functional…
Fauci A.: Harrison – reumatologia
Frączek M.: Podstawy diagnostyki i terapii nowotworów
Frisch H.: Terapia manualna: poradnik wykonywania ćwiczeń
Fryczkowski P.: Ultrasonografie gałki ocznej
Gajewski P. Podstawy EBM czyli medycyny opartej na danych naukowych
Ganong W.F.: Fizjologia
Gartner L.P.: Color atlas of histology
Gąsior M.: Podręcznik kardiologii
Gemsenjaeger E.: Atlas of thyroid surgery: principles, practice…
Ginekologia T. 2
Ginekologia T. 3
Ginekologia T. 4
Gramlewicz M.: Oblicza kryzysu społecznego w polskiej służbie zdrowia
Greenspan A.: Diagnostyka różnicowa w onkologii ortopedycznej
Grodziski T.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej
Harrison: Neurologia w medycynie klinicznej T. 2
Hayward D.O.: Mechanika kwantowa dla chemików
Hennessey I.A.M.: Gazometria krwi tętniczej
Hermann T.W.: Farmakokinetyka: teoria i praktyka
Hofer M.: Podręcznik tomografii komputerowej
Hofer M.: Podstawy radiologii klatki piersiowej
Hoffman P.: Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowe
Huch R.:Niedobór żelaza i niedokrwistość z niedoboru żelaza
Jackson R.A.: Mechanizmy reakcji organicznych
Jakóbisiak M.: Immunologia
Janeczko-Sosnowska E.: Cukrzyca typu 1
Januszewicz A.: Nadciśnienie tętnicze w przypadkach klinicznych…
Januszewicz A.: Nadciśnienie tętnicze: vademecum lekarza pracy
Jaworek J.: Biologia medyczna a zdrowie człowieka
Jessen H.: Pierwotne zakażenie HIV: patologia, diagnoza, leczenie
Kachniarz M.: Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Kapała W.: Pielęgniarstwo w chirurgii
Karnafel W.: Cukrzyca typu 2
Karolak W.: Arteterapia w medycynie i edukacji
Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia
Kawalec W.: Repetytorium z pediatrii
Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność
Kelly B.: Diagnostyka obrazowa
Kędziora-Kornatowska K.: Kompendium pielęgnowania pacjentów…
Kilarski W.: Strukturalne podstawy biologii komórki
Kiperski J.: Rehabilitacja medyczna
Kiss B.A.: Komputery dla rozsądnych
Kłopotowski J.: Choroby wewnętrzne T. 2
Knopfel S.: Antykoncepcja – którą metodę wybrać
Kołodziejczak M.: Diagnostyka i leczeni ropni i przetok odbytu
Kołodziejczyk A.: Naturalne związki organiczne
Konturem S.: Fizjologia człowieka
Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii
Krekora M.: Prawo farmaceutyczne
Krot K. Jakość i marketing usług medycznych
Królicki L.: Choroby tarczycy: kompendium
Kruś S.: Patomorfologia kliniczna
Krzeski A.: Zapalenie zatok przynosowych
Kunicki-Goldfinger W.J.H.: Życie bakterii
Kurczyńska E.: Mikroskopia świetlna w badaniach komórki…
Leach R.: Stany nagłe w zarysie
Lewandowski L.: Onkologia szczękowo-twarzowa: wybrane…
Lilly L.S.: Patofizjologia chorób serca
Łagocka I.: Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Łosiak W.: Psychologia stresu
Magiera L.: Leksykon masażu i terminów komplementarnych
Male D.: Immunologia
Malepszy S.: Biotechnologia roślin
Mamcarz A.: Zespół metaboliczny
Manahan S.E.: Toksykologia środowiska: aspekty chemiczne…
Markiewicz Z.: Bakterie, antybiotyki, lekooporność
Mars-Pujszo J.: Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa
Masaż T. 1 Masaż klasyczny
Masaż T. 3 Drenaż limfatyczny
McNally E.G.: Ultrasonografie układu ruchu
Mika T.: Fizykoterapia
Mikrobiologia techniczna T. 1: Mikroorganizmy…
Moore K.L.: The developing human: clinically oriented embryology
Mroczkowski T.F.: Choroby przenoszone drogą płciową
Mumenthaler M.: Diagnostyka różnicowa w neurologii
Muscari M.E.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Neal M.J.: Farmakologia w zarysie
Neurofizjologia kliniczna T. 1 Elektromiografia i elektroneurografia
Neurologia Merita T. 3
Neuropsychologia kliniczna: urazy mózgu. T. 1: Procesy poznawcze…
Neuropsychologia kliniczna: urazy mózgu: T. 2: Procesy komunikacyjne…
Nickerson E.: Choroby zakaźne
Obrębowski A.: Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji…
Ojeda L.: Menopauza bez leków
Oniszczenko W.: Genetyka zachowania psychologii…
Ostrowska A.: Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwie
Otto-Buczkowska E.: Endokrynologia wieku rozwojowego – co nowego…
Parkinson J.: Angielski dla pielęgniarek
Pasierski T.: Kardionefrologia
Patzlaff R.: Zastygłe spojrzenie, fizjologiczne skutki patrzenia…
Perechuda K.: Zarządzanie komercyjną firmą medyczną
Pielęgniarstwo: ćwiczenia, T.1-2
Pierscińska M.: Repetytorium z EKG. Cz. 2: Sposoby na…
Pietryga M.: Praktyczna ultrasonografie dopplerowska w położnictwie
Pirogowicz I.: Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie…
Plantz S.H.: Medycyna ratunkowa
Podemski R.: Kompendium neurologii
Podstawy chemii analitycznej T. 1
Podstawy chemii analitycznej T. 2
Podstawy diagnostyki radiologicznej T. 3
Podstawy diagnostyki radiologicznej T. 4
Położnictwo i ginekologia T. 1
Położnictwo i ginekologia T. 2
Posłuszna M.: Zdrowia i edukacja prozdrowotna społeczeństwa
Postębski J.: Atlas reumatologii dziecięcej
Postępy w kardiologii 2007/2008
Prometeusz – atlas anatomii człowieka T. 3 Głowa i neuroanatomia
Psychiatria: sedno T. 2
Pullin A.S.: Biologiczne podstawy ochrony przyrody
Quigg M.: EEG w praktyce klinicznej
Radzikowski A.: Pediatria: podręcznik dla studentów pielęgniarstwa
Robertson J.L.: Interpretacja danych i przypadków klinicznych w pediatrii
Roigas J.: Atlas of laparoscopic urological surgery
Rosławski A.: Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych
Rosołowska-Huszcz D.: Ćwiczenia z fizjologii człowieka
Ryć K.: Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe…
Salyers A.A.: Mikrobiologia: różnorodność, chorobotwórczość…
Sawicki W.: Histologia
Schlenker E.D.: William’s essentials of nutrition and diet…
Schmidt-Nielsen K.: Fizjologia zwierząt: adaptacja do środowiska
Seńczuk W.: Toksykologia współczesna
Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenie zdrowia
Sieradzki J.: Zespół stopy cukrzycowej
Sikorski M.: Zakażenia HIV: współczesne poglądy i praktyka
Silverstein R.M.: Spektroskopowe metody identyfikacji związków…
Stahl S.M.: Podstawy psychofarmakologii
Starczewska M.E.: Repetytorium z EKG. CZ. 3: EKG zwierciadłem…
Starczewska M.E.: Repetytorium z EKG. Cz. 1: Rady praktyczne…
Stoba Cz.: Atlas chirurgii dziecięcej
Stukłosowa S.: Hodowla komórek i tkanek
Suder E.: Anatomia człowieka: podręcznik i atlas dla studentów
Szabela D.: Potencjały wywoływane w praktyce lekarskiej
Szczepaniak W.: Metody instrumentalne analizie chemicznej
Szechiński J.: Enbrel: zastosowanie kliniczne
Szewczyk E.M.: Diagnostyka bakteriologiczna
Szyszka A.: Doppler tkankowy: podstawy
Śliwka M.: Prawa pacjenta w prawie polskim na tle…
Świat człowieka: ciało, umysł, kultura, społeczeństwo (encyklopedia)
Takkunen O.: Intensywna terapia: vademecum
Taylor D.: Przewodnik psychofarmakoterapii
Tirom-Tritsch I.E.: Ultrasonografie w ginekologii
Tomaszewski J.: Diagnostyka laboratoryjna
Turaj W.: Badanie obwodowego układu nerwowego
Urbanek B.: Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich z VXIX i XX wieku
VanLonn G.W.: Chemia środowiska
Vogel A.I.: Preparatyka organiczna
Walden-Gałuszko K. de: Podstawy opieki paliatywnej
Ward R.J.: Pediatria
Warlow Ch.: Podręcznik leczenia w neurologii
Wegleński P.: Genetyka molekularna
Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery
Weinert M.: Anestezjologia
Wiebers D.O.: Udar mózgu
Wierusz-Wysocka Bi in..: Choroby wewnętrzne
Wiland P.: Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych…
Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki
Wrona-Polańska H.: Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym
Wrześniewska-Wal.: Żywność genetycznie zmodyfikowana: aspekty…
Yousem D.M.: Głowa i szyja kliniczne
Zagrobelny Z.: Biomechanika kliniczna: część ogólna
Zahradniczek K.: Pielęgniarstwo
Zejc A.: Chemia leków dla studentów farmacji i farmaceutów
Zieglmeier M.: Interakcje leków: zalecenia farmakologiczne
Żeromski J.: Immunologia
Download