Hasło sklad-chemiczny

advertisement
skład chemiczny gleby
(Gleboznawstwo leśne), udział pierwiastków chemicznych w jej budowie. Są one definiowane jako →
makroelementy, → mikroelementy, →metale ciężkie. Obszerne dane składu chemicznego większości
gleb występujących w lasach Polski, które mogą być uznane za typowe dla całego kraju przedstawia →
Atlas gleb leśnych Polski.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut
Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa: 344.
Publikacje powiązane tematycznie
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut
Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa: 344.
Download