Zaznacz poprawne dokończenie zdania

advertisement
Przykładowe pytania do sprawdzianu z gleby:
Zadanie:
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wapnowanie gleb prowadzi do
A. zwiększenia kwasowości gleb.
B. podwyższenia pH gleb.
C. wyjałowienia gleb.
D. degradacji gleb.
-------------------------------------------------------------------------------Zadanie 3 z podręcznika-str.88 [ odpowiedź podręcznik str.77]
-------------------------------------------------------------------------------Zadanie:
W którym szeregu wymieniono tylko mikroelementy dla roślin?
Zaznacz poprawną odpowiedź.
A. Siarka, miedź, żelazo, azot.
B. Cynk, fosfor, magnez, wapń.
C. Potas, żelazo, miedź, fosfor.
D. Mangan, żelazo, miedź, cynk.
------------------------------------------------------------------------------Zadanie [ nawiązuje do podręcznika- str. 68]
Na podstawie rysunku, na którym przedstawiono beczkę Liebiga, zaznacz poprawną
odpowiedź.
Dostępność którego pierwiastka ogranicza wzrost roślin?
A. Siarki.
B. Potasu.
C. Wapnia.
D. Magnezu.
-------------------------------------------------------------------------------Zadanie
Odpowiedz na pytania.
Zapisz odpowiedź na każde z nich.
a) Na czym polega wietrzenie chemiczne? Napisz dodatkowo równanie reakcji.
b) Jakie są jego skutki?
-----------------------------------------------------------------------------Zadanie
Uzupełnij obserwację i wniosek z doświadczenia badającego właściwości sorpcyjne gleby i
piasku. [ nawiązuje do podręcznika-str.66]
Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację.
Obserwacja: Po przepuszczeniu niebieskiego roztworu przez glebę i piasek zaobserwowano, że
każdy przesącz ma ______________ barwę niż roztwór wyjściowy. Roztwór po przejściu
przez glebę jest prawie ______________, a po przejściu przez piasek jest jasnoniebieski.
Wniosek: Niebieski barwnik atramentu został __________________ przez glebę. Gleba ma
________________________________________ niż piasek.
------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie
Podane czynniki podziel na te, które sprzyjają rekultywacji gleb, i te, które powodują degradację
gleb.
A. nawożenie organiczne
B. uprawianie przez długi czas w tym samym miejscu takich samych gatunków roślin
C. regulacja stosunków wodnych
D. stosowanie w dużych ilościach niektórych nawozów mineralnych
E. nadmiar soli mineralnych w wodzie
F. kształtowanie terenu – zasypywanie wyrobisk i wyrównywanie hałd
G. pokrywanie gleby grubą warstwą próchnicy
------------------------------------------------------------------------------------------Zadanie
Oceń prawdziwość każdego zdania.
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
I. Rośliny najefektywniej pobierają składniki z gleb obojętnych i słabo kwasowych.
II. Każde nawożenie gleb obniża ich pH.
III. Przyczyną eutrofizacji może być przenawożenie gleb fosforanami(V).
IV. Herbicydy to środki stosowane do walki ze szkodnikami roślin.
V. Odkwaszanie to przywracanie glebie jej dawnej wartości użytkowej i przywracanie mikroflory.
VI. Odczyn gleby można ocenić na podstawie niektórych gatunków rosnących na niej roślin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Zadanie
Odpowiedz na pytania.
Zapisz odpowiedź na każde z nich.
a) Które makroelementy mogą zostać uzupełnione przez rośliny po zastosowaniu nawożenia
siarczanem(VI)
potasu
i
fosforanem(V)
amonu?
Podaj
ich
symbole.
___________________
b) Do jakiej grupy nawozów należą obornik i kompost?
------------------------------------------------------------------------------------------------Zadanie
Oceń prawdziwość każdego zdania.
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
I. Piasek nadaje glebie żyzność.
II. Humus zatrzymuje substancje mineralne, zapobiegając wymywaniu ich przez wodę.
III. Obecność węglanu wapnia w glebie można wykryć kwasomierzem Helliga.
IV. Adsorpcja to zjawisko zagęszczania się substancji na granicy faz, np. ciekłej i stałej.
V. Wraz ze wzrostem zawartości substancji koloidalnych w glebie maleje zdolność gleby do
adsorpcji.
VI. Dzięki adsorpcji jonów na naładowanych elektrycznie cząsteczkach koloidów sole mineralne
są wymywane z gleby.
Zadanie
Zaprojektuj doświadczenie pozwalające wykryć obecność węglanu wapnia w glebie.
Sprawdź, która z gleb: gleba piaszczysta czy rędzina zawiera więcej węglanu wapnia?
Zadanie 2 –podręcznik str. 87
Zadanie 4-podręcznik str.88
Pamiętaj o zadaniach z kart pracy [ skala pH] i doświadczeniach z lekcji !
Download