Wykaz tytułów książek zakupionych za kary w 2006 roku

advertisement
Wykaz tytułów książek zakupionych za kary w 2006 roku
1. Abrahams P.: Fotograficzny atlas anatomii człowieka McMinna
2. Aranowska E.: Pomiar ilościowy w psychologii
3. Bain C.: Planowanie leczenia stomatologicznego
4. Banaszek G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja
5. Bańka A.: Społeczna psychologia środowiskowa
6. Bańkowski E.: Biochemia
7. Barold S.: Stymulatory serca: przewodnik ilustrowany
8. Bartlett J.: Leczenie chorób infekcyjnych
9. Bates J.A.: Ultrasonografia jamy brzusznej
10. Becker F.: Patologia układu żylnego: słownik terminów flebologicznych
11. Beręsewicz A.: Metaboliczne leczenie choroby niedokrwiennej serca
12. Beszczyńska B.: Reakcje na stres: skrypt do ćwiczeń z fizjologii
13. Biblia dla komputerowca
14. Bidzan L.: Choroba Alzheimera: poradnik dla lekarzy
15. Bielawska-Batorowicz E.: Psychologiczne aspekty prokreacji
16. Bień S.: Rozpoznawanie i leczenie przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych
głowy i szyi
17. Bik B. i in.: Zdrowie publiczne
18. Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego
19. Bradford C.: Okulistyka
20. Bradley W.G.: Neurologia w praktyce klinicznej
21. Braksator W.: Kardiologia sportowa
22. Brzezińska A.: Psychologiczne portrety człowieka
23. Brzezińska A.: Społeczna psychologia rozwoju
24. Brzeziński J.: Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice
25. Buczek A.: Choroby pasożytnicze
26. Bujko J.: Podstawy dietetyki
27. Bukowska-Piestrzyńska A.: Marketing usług zdrowotnych
28. Cameron A.: Psychiatria
29. Carruthers J.: Metody wypełniania tkanek miękkich stosowane w kosmetologii
30. Chodorowski Z.: Wybrane problemy medycyny geriatrycznej
31. Citowicz R.: Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka
32. Cohen B.: Dermatologia pediatryczna
33. Colquhoun M.: ABC resuscytacji
34. Czarkowska-Pączek B.: Zarys fizjologii wysiłku fizycznego
35. Czarnecka Z.: Instrumentarium: przebieg zabiegów w chirurgii
36. Damski Z.: Mikologia lekarska
37. Daniluk J.: Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa
38. Dąbrowski M.: Ratownictwo nurkowe z elementami pierwszej pomocy
39. Dembińska-Kieć A.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii
40. Deptała A.: Onkologia w praktyce
41. Dogra V.: Sekrety ultrasonografii
42. Draus J.: Historia wychowania t.1-2
43. Drews M.: Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w chirurgii
44. Duda J.: Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
45. Dudek D. Ostry zespół wieńcowy
46. Dworacka-Kaszak B.: Zakażenia grzybami z rodzaju Malassezia
47. Dykcie W.: Pedagogika specjalna
48. Dylewska-Grzelakowska J.: Kosmetyka stosowana
49. Dyrda T.: Pedagogika w działaniu społecznym
50. Dzierżanowska D.: Zakażenia grzybicze
51. Dziukowa J.: Mammografia w diagnostyce raka sutka
52. Echokardiografia praktyczna
53. Eisele M.: Homeopatia. Wskazania i stosowane substancje czynne
54. Epstein R.J.: Biologia molekularna człowieka
55. Fajerskov O.: Próchnica zębów
56. Falanga A.: Zakrzepica a nowotwory
57. Farnik M.: Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego
58. Fedorowicz M.: Biblioterapia – z zagadnień pomocy niepełnosprawnym
59. Feigenbaum H.: Echokardiografia Feigenbauma
60. Ferr F.F.: Algorytmy diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego
61. Forbes A.: Atlas gastroenterologii klinicznej
62. Gąsiorowski A.: Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka
63. Gehrmann B.: Profile działania leków roślinnych
64. Godwin G.: Zaburzenia afektywny dwubiegunowe
65. Goriszowski W.: Badania pedagogiczne w zarysie
66. Gorski A.: Regulacje prawne ochrony zdrowia
67. Góra J.: Najcenniejsze olejki eteryczne
68. Hart D.: Chemia organiczna: repetytorium i rozwiązania zadań
69. Hart McKay D.: Ginekologia
70. Henry K.: Być piękną: wszystko o liftingu twarzy
71. Herzyk A.: Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej
72. Hornowska E.: Skale inteligencji dla dorosłych DavidaWechslera
73. Huk A.: Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym
74. Jakubowski W.: Ultrasonograficzny atlas sutka
75. Janion M.: Kardiologia
76. Jańczuk Z.: Zasady pracy przy leżącym pacjencie
77. Jarosz M.: Nadciśnienie tętnicze
78. Jaroszewska B.: Kosmetyka dawniej i dziś
79. Jaskra
80. Jędrzejczak J.: Padaczka
81. Jędrzejko K.: Rośliny kosmetyczne
82. Jorg J.: Diagnostyka autonomicznego układu nerwowego
83. Jośko J.: Skrypt z medycyny i epidemiologii środowiskowej
84. Jóźwiak J.: Praktyczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski
85. Jurkiewicz D.: Zapalenie zatok przynosowych
86. Juszczy J.: Posocznica
87. Kaczmarzyk T.: Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych
88. Kadłubowski R.: Zarys parazytologii lekarskiej
89. Kański J.: Autoimmunologiczne choroby narządu wzroku
90. Kański J.: Jaskra: kompendium diagnostyki i leczenia
91. Karasiewicz G.: Ochrona zdrowia: wizerunek, marketing, rynek
92. Karski J.: Postępy promocji zdrowia
93. Kasprzak-Bergman I.: Atlas chorób zakaźnych dzieci
94. Kawik J.: Słownik biologii komórki
95. Kączkowski J.: Podstawy biochemii
96. Kędryna T.: Wybrane zagadnienia z biochemii ogólnej
97. Kieć-Kononowicz K.: Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania
środków leczniczych
98. Kielecki J.: Multimedialny atlas anatomii polsko-łacińsko-angielski
99. King T.: Atlas chirurgii piersi
100.
Kissimowa-Skarbek K. i in.: Zdrowie publiczne
101.
Klawitter M.: Diagnostyka mikologiczna zatruć grzybami
102.
Klimczok K.: 100 pułapek diagnostycznych diagnostycznych echokardiografii
103.
Kokot F.: Interna
104.
Kordek R. i in.: Onkologia
105.
Kosińska M.: Wybrane zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
106.
Kosslyn S.: Psychologia: mózg, człowiek, świat
107.
Krajeńska-Kułak E.: Zarys mikologii dla pielęgniarek
108.
Krzeski A.: Wykłady z chirurgii nosa
109.
Krzyżowski J.: Neuroobrazowanie w praktyce psychiatrycznej
110.
Kubiak Sz.: Zarys higieny narządu głosu
111.
Kubler-Ross E.: Życiodajna śmierć
112.
Kuchcińska M.: Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna
113.
Kunachowicz H. i in.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych
114.
Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki
115.
Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna
116.
Kuttler T.: Przypadki kliniczne z chorób wewnętrznych
117.
Langguth P.: Biopharmazie
118.
Langlais R.: Radiologia stomatologiczna
119.
Langowska K.: O małej cząsteczce chemicznej niezbędnej do istnienia
120.
Lanigan S.: Lasery w dermatologii
121.
Lennecke K.: Samoleczenie: poradnik dla farmaceutów
122.
Leszczyńska-Rajchert A.: Człowiek starszy i jego wspomaganie
123.
Lewandowski Lewandowski.: Masaż leczniczy
124.
Lewin-Kowalik J.: Skrypt do ćwiczeń z fizjologii człowieka
125.
Liberki P.: Neuropatologia Mossakowskiego
126.
Litak S. Historia wychowania t.1
127.
Lutz W.: Immunotoksykologia
128.
Macierz A.: Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie
129.
MacKenzie I.S.: Nadciśnienie tętnicze
130.
Mader F.: Kompendium medycyny rodzinnej
131.
Marchena E.: Sekrety kardiologii interwencyjnej
132.
Marciniak J.: Gwoździowanie śródszpikowe w osteosyntezie
133.
Marona H.: Syntezy środków leczniczych
134.
Martin H.: Żałoba w rodzinie: Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom
135.
Matławska I.: Farmakognozja
136.
Mattu A.: EKG w medycynie ratunkowej
137.
Matusewicz Cz.: Wprowadzenie do psychologii
138.
McHugen A.: Żywność modyfikowana genetycznie: poradnik konsumenta
139.
McRae R.: Kliniczne badanie ortopedyczne
140.
Mohler E.: Essentials of vascular laboratory diagnosis
141.
Murawska-Ciałowicz E.: Higiena
142.
Muscar M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
143.
Na pograniczu chemii i biologii
144.
Naturalne leki domowe: tradycyjne, bezpieczne i skuteczne sposoby leczenia
145.
Nettem F.: Altas fizjologii człowieka Nettera
146.
Nosko J.: Z dziejów zdrowia publicznego
147.
Nowak P.: Receptura dla lekarzy, studentów medycyny i stomatologii
148.
Nowakowska E.: Postępy farmakoterapii – nowe leki przeciwdepresyjne
149.
Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
150.
Olszewski J.: Fizjoterapia w otolaryngologii
151.
Onkologia kliniczna
152.
Opolski G.: Choroby serca i naczyń: poradnik lekarza rodzinnego
153.
Orawczak E.: Praktyczny angielski dla pielęgniarek
154.
Orzechowska-Juzwenko K.: Farmakologia kliniczna
155.
Otolaryngologia praktyczna
156.
Ott R.: Apteka na topie
157.
Otto-Buczkowska E.: Cukrzyca typu 1
158.
Panay N.: Położnictwo i ginekologia
159.
Paszowski T.: Wybrane zagadnienia z ginekologii i położnictwa
160.
Pavulari M.: Poradnik psychofarmakoterapii
161.
Pawlicki M.: Rak okrężnicy: diagnostyka, leczenie, kontrowersje
162.
Pedagogika, t.1-3
163.
Pielęgniarstwo: podręcznik dla studiów medycznych
164.
Pietrzak K.: Czynniki prognostyczne a wyniki leczenia chorych na raka jajnika
165.
Pilch T.: Pedagogika społeczna
166.
Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych
167.
Piotrkowski J.: Podstawy toksykologii
168.
Plantz S.: Medycyna ratunkowa
169.
Podstawy biologii komórki
170.
Pojda S.: Okulistyka w kropelce
171.
Polski Słownik Biograficzny T.43 i T.44
172.
Polsko-angielski słownik medyczny
173.
Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego dzieci
174.
Półtorzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli
175.
Psychiatria sądowa
176.
Psychiatria sądowa, cz. 1: Opiniowanie w procesie karnym
177.
Psychologia
178.
Psychologia: podręcznik akademicki t.2, t.3
179.
Rabe-Jabłońska J.: Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego
180.
Radwan J.: Niepłodność i rozród wspomagany
181.
Respondek-Liberska M.: Kardiologia prenatalna dla położników
182.
Rosołowska-Huszcz D.: Żywienie a regulacja hormonalna: wybrane
zagadnienia
183.
Rottermund J.: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych
184.
Rowiński W.: Chirurgia ogólna dla stomatologów
185.
Rój J.: Zarządzanie finansami szpitala
186.
Rutkowski B.: Nefroprotekcja
187.
Rutter P.: Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznanie i leczenie
188.
Sabat D.: Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii
189.
Saultz J.W.: Podręcznik medycyny rodzinnej
190.
Scully C.: Choroby jamy ustnej: Diagnostyka i leczenie
191.
Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane
192.
Siebert J.: Kardiografia impedancyjna: przewodnik dla lekarzy
193.
Sieńko A.: Prawo ochrony zdrowia
194.
Sieroń A.: Zarys medycyny hiperbarycznej
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
Silverman R.: Chemia organiczna w projektowaniu leków
Skoczyńska A.: Patogeneza miażdżycy
SkrzypulecV.: Wstęp do seksuologii
Słowiński J.: Neuropatologia
Smereczyński A.: Diagnostyka ultrasonograficzna żołądka i jelit
Smereczyński A.: Kalejdoskop sonograficzny
Spaetrh G.L.: Chirurgia okulistyczna
Srogosz T.: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii: komentarz
Stachowski R.: Historia współczesnej myśli psychologicznej
Starczewska M.: Repetytorium z EKG dla zaawansowanych
Stopyra W.: Orzecznictwo okulistyczne: kompendium
Strelau J.: Temperament jako regulator zachowania
Stuart-Hamilton I.: Psychologia starzenia się
Szczepańska A.: Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
Szczepański M.: Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe w chirurgii
Szeszenia-Dąbrowska N.: Choroby zawodowe w Polsce w 2005 r.
Szewczyk M.: Pielęgniarstwo w chirurgii
Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w neurochirurgii
Świątecka G.: Choroby serca u kobiet w ciąży
Tkacz E.: Bionika
Trempała J.: Psychologia rozwojowa
Trybus M.: Podstawy szycia chirurgicznego
Tsirigotis K.: Schizofrenia: psychologia i psychopatologia
Tykarski A.: Diuretyki w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób nerek
Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne
Vogel A.: Preparatyka organiczna
Waldman D.L.: Sekrety radiologii interwencyjnej
Walocha J.: Osteologia
Wardyn K.: Zakażenia układu moczowego
Węgleński P.: Genetyka molekularna
Wieczorkowska G.: Statystyka: wprowadzenie do analizy danych
Wielka Encyklopedia PWN T.31 suplement do tomów 1-30
Wilczyński J.: Korekcja wad postawy człowieka
Wojciszke B.: Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej
Wybrane zagadnienia z pediatrii
Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego: kardiologia
Wyrzykowski B.: Zespół metaboliczny: rozpoznanie i leczenie
Zając M.: Chemia leków
Zajdel J.: Prawo medyczne
Zawadzki B.: kwestionariusze osobowości
Zawadzki M.: Fizjologia człowieka
Zyss T.: Orzecznictwo rentowe
Download