Psychologia społeczna

advertisement
Psychologia społeczna
dr Jerzy Rosiński
Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ
[email protected]
Konsultacje:
dr Jerzy Rosiński
ul. Gronostajowa 3 (III Kampus)
pokój 132 (I piętro)
aktualne godziny konsultacji na
stronach IEiZ
www.econ.uj.edu.pl
Lektury i zasady zaliczenia przedmiotu
Lektury
• Cialdini R.
Wywieranie wpływu na ludzi
Całość
• Aronson E. i in.
Psychologia społeczna - serce i umysł.
Rozdziały: 1, 3, 5, 7, 8, 9
• Kossowska M. i in. [red.]
Społeczne ścieżki poznania
Rozdziały: 2, 3, 7
Zasady zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny kończący wykłady
Zakres egzaminu:
– 4 lektury (podane wcześniej)
– materiał z wykładów (prezentacje i notatki)
Zasady zaliczenia przedmiotu
Forma egzaminu
papierowy test wiadomości zawierający
– pytania otwarte
(pytanie i zostawione puste miejsce na
odpowiedź)
Informacje co do czasu wypełniania testu, orientacyjnej ilości pytań i ostatecznej
formy zostaną podane nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem.
Najczęściej zadawane pytania
czyli
co studenci chcieliby wiedzieć,
ale boją się zapytać
Najczęściej zadawane pytania
1. Jaka jest forma egzaminu?
Należy w domu uważnie przeczytać slajd „Zasady
zaliczenia przedmiotu”
2. Czy egzamin będzie trudny?
Łatwy / trudny to pojęcia związane z subiektywnym
wartościowaniem.
W uzyskaniu pozytywnej oceny pomocne są poniższe
założenia:
- Na wykładzie jest znacznie milej niż na egzaminie.
- To, co mówi wykładowca wydaje się proste w momencie
słuchania, ale potem trzeba to jeszcze odtworzyć.
- Na przygotowanie się z lektur trzeba 2 – 3 x więcej
czasu niż mi się teraz wydaje.
Najczęściej zadawane pytania
3. Czy mogę zdawać wcześniej?
Tak, jeżeli przyniesie Pan(i) zaświadczenie
o wyjeździe na stypendium zagraniczne
i z wyjazdem tym wiązała się będzie
konieczność zdawania poza sesją.
4. Jestem obcokrajowcem, czy mogę zdawać ustnie?
Nie, obcokrajowcy studiujący na UJ ukończyli kurs
kultury i języka polskiego oraz posiadają zaświadczenie
potwierdzające poziom sprawności językowej
umożliwiający studiowanie.
Najczęściej zadawane pytania
5. Czy będzie sprawdzana obecność?
Wykłady są nieobowiązkowe
i nie będzie list obecności.
Znane są przypadki osób, którym udało się
zdać egzamin mimo nieobecności.
6. Czy można zdawać / chodzić na wykład ze
studentami zaocznymi?
Zakres godzin dla studentów zaocznych jest znacznie
mniejszy, stąd zdawanie ze studentami zaocznymi jest
niemożliwe.
Chodzenie na wykład nie jest zabronione,
jednakże wiąże się z ryzykiem uzyskania wiedzy
obejmującej mniejszą partię materiału niż
obowiązująca studentów dziennych.
Najczęściej zadawane pytania
7. Jak dużo osób nie zdaje egzaminu?
Zależy to od przygotowania indywidualnego,
przeciętnie jest to 5 – 15% zdających (rekord 50 %).
W zależności od liczby osób, które nie zdały egzaminu
poprawka jest w formie egzaminu pisemnego
lub odpowiedzi ustnej na 5 (wnikliwych) pytań.
Najczęściej zadawane pytania
8. Czy prezentacja zostanie udostępniona?
Tak, prezentację otrzyma starosta roku
(jako CD lub załącznik do maila).
Po prezentację proszę zgłaszać się do starosty roku,
nie odpowiadam na indywidualne maile z prośbą o
przesłanie prezentacji.
Psychologia społeczna
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
Psychologia
ogólna
Psychologia społeczna
Socjologia
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
Psychologia społeczna
Psychologia reklamy
Psychologia zachowań konsumenckich
Psychologia zachowań organizacyjnych
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
Naukowe badanie
sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi
wywiera wpływ
na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowania
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
Obiektywny stan rzeczy jest mniej ważny.
Ważne jest jak ludzie interpretują otaczającą rzeczywistość (świat społeczny)
i w jaki sposób wpływa to na ich postawy (myślenie / emocje / zachowanie)
Postawy i zmiana postaw
Jak skutecznie zmieniać postawy?
Jak skutecznie zmieniać postawy?
komponent
EMOCJONALNY
POSTAWA
POZNAWCZY
BEHAWIORALNY
Jak skutecznie zmieniać postawy?
(KONTROLĘ CECH)
NADAWCA
ZMIANA POPRZEZ
KOMUNIKAT
ODBIORCA (AUDYTORIUM)
MODEL KOMUNIKACJI
7 TRADYCJI
W DZIEDZINIE TEORII KOMUNIKACJI
1.
SOCJOPSYCHOLOGICZNA
2. CYBERNETYCZNA
3.
RETORYCZNA
4.
SEMIOTYCZNA
5. SOCJOKULTUROWA
6.
KRYTYCZNA
7.
FENOMENOLOGICZNA
Jak skutecznie zmieniać postawy?
Cechy nadawcy
zwiększające siłę oddziaływania perswazyjnego
WIARYGODNOŚĆ
NADAWCA
ATRAKCYJNOŚĆ
Komunikat
Odbiorca komunikatu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards