Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK

advertisement
Baza danych
Motyle Dzienne Polski
Jarosław Buszko
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
Gagarina 9, 87-100 Toruń






Początkową intencją stworzenia bazy było
przygotowanie Atlasu rozmieszczenia motyli
dziennych w Polsce
Dane gromadzone były w kresie 1986-2008
W programie uczestniczyło 380 osób i
stowarzyszeń
Do chwili obecnej w bazie zgromadzono nieco
ponad 180000 rekordów
W sieci dostępnych jest już ponad 100000
rekordów
Dane z bazy posłużyły do rozmaitych publikacji,
takich jak: Atlas rozmieszczenia motyli dziennych
w Polsce 1986-1995, Atlas rozmieszczenia motyli
dziennych w Europie, Polska Czerwona Księga
Zwierząt, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000
Lycaena
dispar
Kwadraty UTM z których pozyskano dane
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Polyommatus amandus
Euphydryas maturna
Brenthis daphne
Download