Ochrona czynna siedliska motyli Galeria zdjęć

advertisement
Ochrona czynna siedliska motyli
2014-12-03
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zleciła wykoszenie łąki selernicowej kod 6440,
na obszarze Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069. Łąka stanowi siedlisko dwóch motyli, tj. modraszka
nausitusa Phengaris nausithous kod 6179 i modraszka telejusa Phengaris teleius kod 6177 – będących
przedmiotami ochrony ww. obszaru.
Z powierzchni łąki usunięte zostały siewki dębu, a całość skoszono za pomocą kosiarek ręcznych. Z niecierpliwością oczekujemy wiosny by obserwować pięknie kwitnącą
łąkę bogatą w krwiściąga lekarskiego, będącego rośliną żywicielską gąsienic modraszków. Mamy też nadzieję, że występująca tam populacja motyli zwiększy swoją
liczebność.
Galeria zdjęć
Download