TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU– KLASA I i II

advertisement
PRZEDMIOT
Rośliny ozdobne
Dokumentacja
Przygotowanie roślin ozdobnych
Projektowanie roślinnych
obiektów..
Pracownia z podstaw ogrodnictwa
-------------------------------------------Rośliny ozdobne
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU– KLASA I i II
PODRĘCZNIK
KLASA I
KLASA II
Bernaciak A.: Rośliny ozdobne w architekturze
Gadomska E. i in.:Rośliny ozdobne w architekturze
krajobrazu.Cz.1. Hortpress nr 23/2004
krajobrazu.Cz.1,2,3,4. Hortpress. nr 23/2004;
Bernaciak A.: Rośliny ozdobne w architekturze
15/2007;22/2005;16/2008.
krajobrazu.Cz.2. Hortpress nr 15/2007
Bernaciak A.: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu.Cz.2.
Latocha P.: Rośliny ozdobne w architekturze
Hortpress nr 15/2007
krajobrazu.Cz.3. Hortpress nr 22/2005
Gadomska E. i in.:Podstawy architektury krajobrazu. Cz.1.
Nizińska A. i in.: Rośliny ozdobne w architekturze
Hortpress
krajobrazu.Cz. 5. Hortpress nr 16/2008
Kosmala M.:Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych.
Wykonywanie i pielęgnacja
roślinnych ob.
Gadomscy E. i K.: Urządzanie i pielęgnacja terenów
Kształtowanie i projektowanie
obiektów
Gadomska E. i in.:Podstawy architektury krajobrazu.
Gadomska E. i in.:Podstawy architektury krajobrazu. Cz.2.
Cz.2. Hortpress nr18/2005
Hortpress nr 18/2005
pracownia
Wyd. PWRiL
zieleni. Cz.1 i Cz. 2 t.1i 2. Hortpress.
Kosmala M.:Pielęgnowanie drzew i krzewów
ozdobnych. Wyd. PWRiL
Download