Dlaczego nie bać się architekta krajobrazu?

advertisement
Dlaczego nie bać się architekta krajobrazu?
W dzisiejszym świecie ogrodniczym coraz
i powiększania się aglomeracji miejskich. Zauważono
częściej spotykamy się z osobami, które tytułują się
znaczne natężenie ruchu drogowego, zwiększone
architektami krajobrazu. Wielu z nas zastanawia się
zapotrzebowanie na miejsca rekreacji i wypoczynku.
czym w ogóle zajmują się ci ludzie i czego dokładnie
Zaistniała konieczność ochrony cennych krajobrazów
dotyczy
i miejsc
ów
zawód
nazwany
bardzo
dumnie
o
dużej
wartości
przyrodniczej.
Ludzie
i górnolotnie. Co poniektórzy myślą nawet po co komu
dostrzegli wartość przestrzeni, a przede wszystkim
architekt krajobrazu, czy zwód ten jest w ogóle
konsekwencje
potrzebny, w czym architekci krajobrazu mogą nam
wykorzystania
pomóc i czy nie jest to kolejna branża stworzona
człowieka, który zajmie się przestrzenią mając na
jedynie po to – by być.
uwadze wszystkie względy - zarówno przyrodniczo -
O co potencjalny klient centrów ogrodniczych może
krajobrazowe jak i podąży z duchem czasu, łącząc
zapytać architekta krajobrazu? Na to pytanie postaram
postęp nowoczesności z uszanowaniem tradycji i tego,
się odpowiedzieć w tym krótkim materiale mającym na
co dała nam natura. Według tej podstawowej idei
celu przybliżyć Państwu cel i zakres pracy architekta
zaczęli pracować architekci krajobrazu, przyczyniając
krajobrazu, by każdy z nas bez obaw skorzystał z jego
się
pomocy przy planowaniu swojej własnej przestrzeni
otoczenia.
w istotny
wynikające
z nieumiejętnego
i zaplanowania.
sposób
do
jej
Potrzebowano
kształtowania
naszego
wokół domu.
Rozpiętość działań architekta krajobrazu jest
Zawód architekta krajobrazu wbrew pozorom
ogromna. Wymaga od niego wielostronnych uzdolnień
ma bardzo bogatą tradycję. w historii ogrodów już
i zainteresowań. Głównie chodzi tu o wyobraźnię
w ubiegłym
przestrzenną,
ogrodów,
stuleciu
zajmującego
istniało
się
pojęcie
dworskimi
architekta
parkami
predyspozycje
zainteresowania
ekologią,
ochroną
plastyczne,
środowiska,
i ogrodami. Znane było także określenie architekta
przyrodą ale także o dobry kontakt z ludźmi i zdolność
miejskiego, działającego przy publicznych założeniach
współpracy z wieloma branżami, które łączą się
zieleni.
i wzajemnie
Od tamtego czasu zakres działań architekta krajobrazu
(m.in. architektura kubaturowa, budownictwo, prawo,
w istotny sposób się zmienił i znacznie rozszerzył.
administracja,
Rozważnego planowania zaczęto bowiem wymagać
odwodnienie, nawodnienie, niwelacja terenu itd.)
w obliczu
dynamicznego
rozwoju
przeplatają
w kształtowaniu
instalacje
elektryczne,
otoczenia
wodne,
cywilizacji
Dlaczego nie bać się architekta krajobrazu? autor: Monika Drąg
Można by po tych słowach przypuszczać, że
architekt
ma
wykwalifikowany
architekt
krajobrazu jest w stanie odpowiedzieć na pytania
otoczenia na jedynie ogromnych obszarach, do których
dotyczące szkodników i chorób roślin, podpowiedzieć
potencjalny człowiek nie ma zazwyczaj dostępu. A to
jak im zapobiegać i jak je leczyć. Po przybyciu na
nieprawda.
posesję architekt krajobrazu pyta o oczekiwania klienta
wymienionych
„misję”
ogrodem
kształtowania
Oprócz
krajobrazu
istniejącym
wyżej
dużych
obszarów
sugerując najlepsze rozwiązania dotyczące danej
i założeń, przestrzenią dla architekta krajobrazu jest
przestrzeni.
szeroko pojęte otoczenie naszych domów, bloków,
Od architekta krajobrazu należy oczekiwać pomocy
często balkony , tarasy, ogrody na dachach, patia, czy
w zaplanowaniu naszego ogrodu (niezależnie od jego
nawet kompozycje w donicach. Nie należy bać się
wielkości),
pytać architektów krajobrazu o przestrzeń dotyczącą
istniejących oraz odpowiedzi na pytania dotyczące
tylko nas – niewielkich rabat przydomowych, ogródków
szeroko
warzywnych,
kompozycji
i ogrodnictwa. Jest on w stanie pomóc Państwu
odpowiednio
zarówno projektowo jak i za pomocą porady, gdyż
skomponować założenie, podpowie jakich błędów
warto tu zaznaczyć, iż nie każda współpraca kończy
unikać, od czego rozpocząć prace, jakie techniczne
się
rozwiązania zastosować, jakie rośliny wybrać i jakie
zapytać o pomoc, a jej sposób określić już wspólnie
warunki im zapewnić. Architekt krajobrazu łączy
z architektem krajobrazu.
sadów
tarasowych
itd.
owocowych,
Pomoże
on
odświeżenia
pojmowanego
projektem
ogrodu.
wizerunku
ogrodów
planowania
już
przestrzeni
Niejednokrotnie
wystarczy
w sobie funkcje planisty, stojącego na straży formy
i stylu ogrodu i ogrodnika, podpowiadającego jakie
rośliny gdzie posadzić, jakie wymagania ma dana
roślina i jak ją pielęgnować. w rozmowie z architektem
krajobrazu nie należy bać się pytań z dziedziny
ogrodnictwa – takich jak: kiedy co kwitnie, jak należy
podlewać daną roślinę, jak pielęgnować trawnik, jak
zabezpieczyć ogród przed zimą i upałami. Właściciele
Warto pamiętać iż architekci krajobrazu to
ludzie wykształceni po to by pomóc wszystkim, którzy
mają jakiekolwiek problemy we własnym ogrodzie,
którzy nie mają pomysłu jak dalej kontynuować swoje
dzieło ogrodnicze oraz tym, którzy nie wiedzą jak
najlepiej stworzyć sobie przyjazne otoczenie wokół
własnego domu.
nowych ogrodów powinni pytać o niwelację terenu,
jakość ziemi
konieczne
wodne
na działce , stosunki wodne (czy
nawodnienie,
i energetyczne,
odwodnienie),
nowe
obiekty
instalacje
Monika Drąg
w ogrodzie
(altany, domki gospodarcze), o kształt i wygląd ogrodu
dostosowany do oczekiwań klienta, a jednocześnie
utrzymany w odpowiednim stylu (nad czym czuwać ma
architekt krajobrazu). w przypadku problemów z już
Artykuł ukazał się w Magazynie Ogrodniczym VIRIDIS
ukazującym się na obszarze całej Polski - co kwartał możliwy
do nabycia w renomowanych Centrach Ogrodniczych (m.in.
w Centrum
Ogrodniczym
„Hebe”
ul.
Nawojowska
64a
w Nowym Sączu)
Dlaczego nie bać się architekta krajobrazu? autor: Monika Drąg
Download