Snímek 1 - SPOLCZECH

advertisement
Information support for the Management of
Revitalisation of a Landscape Affected by
Underground Mining
Zdeněk NEUSTUPA, Roman DANEL, Milan MIKOLÁŠ,
Vlastimil HUDEČEK, Barbara STALMACHOVÁ,
Eva LACKOVÁ, Lenka URBANCOVÁ
2015, Krakow
XXIV SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
Projekt SPOLCZECH
• http://spolczech.vsb.cz
• Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania
terenami pogórniczymi na pograniczu polskoczeskim
• 2013-2015
Projekt SPOLCZECH - publikacja
WYDOBYCIE WĘGLA A KRAJOBRAZ POGÓRNICZY NA
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM
• http://spolczech.vsb.cz/publikace/PL_wersja.pdf
Cel
• Projektowanie rekultywacji i remediacji
krajobrazu
• Wizualizacja krajobrazu - stan obecny i stan w
przyszłości
• Możliwość tworzenia alternatywnych
rozwiązań
System informatyczny
•
•
•
•
Konstrukcja modelu danych (SQL Server…)
Modele przestrzenne (GIS)
Konstrukcja systemu informatycznego
3D wizualizacja
Schemat blokowy IS
Schemat typu danych
Struktura wizualizacji
Źródła map
•
•
•
•
•
•
•
Baza geograficznych danych - ZABAGED
DMU 25 – cyfrowy model terenu
Dane katastralne
Dane z Geofondu
Dane z ČGÚ
Dane klimatyczne (ČHMÚ)
Materiały planistyczne
Źródła danych dla modeli
terenowych
• Zdjęcia lotnicze
• Istniejące mapy
• Zdjęcia satelitarne
Rozwiązywane projekty
•
•
•
•
Model Koplalni Lazy
Model krajobrazu Louky
Model - Sušanka
Model - rekultywacja jezioro
Most
• COBRAMAN – baza danych
projektów rewitalizacji
brownfields
Koplalnia Lazy
DMT 2030
Koplania Lazy - model
Wizualizacja krajobrazu
Sušanka
DMT 2030
Sušanka 2030
COBRAMAN – baza projektów
rewitalizacji brownfieldów
COBRAMAN
• Selekcja według rodzaju
brownfieldu
• Lokaliozacja,
kontaminacja,
dostępność,
• Best practices,
sposób rozwiązania
• Projekt rewitalizacji,
finansowanie
Siemianowice Śląskie
ERD model Cobraman_db
XXIV SZKOŁA
EKSPLOATACJI
PODZIEMNEJ
Dziękujemy za uwagę...
Download