PROGRAM KONFERENCJI Zintegrowana odnowa miasta – wymiar

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny
9 maja 2017 r., Łódź
Aula Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 22/26
11:00-11:15 Otwarcie konferencji – Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, prof. nadzw.
dr hab. Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
SESJA I
11:15-11:30 Wprowadzenie do tematu konferencji – prof. dr hab. Tadeusz Markowski,
Uniwersytet Łódzki
11:30-12:00 Miasto-idea – miejska gospodarka okrężna – prof. dr hab. Jerzy Hausner,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
12:00-12:30 Wystawa EXPO 2020 – zintegrowane podejście do rewitalizacji miasta
12:30-12:50 Społeczny wymiar rewitalizacji miasta – prof. dr hab. Anna Karwińska,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie
12:50-13:10 Lokalny sektor budowlany jako trwały czynnik regeneracji miasta z
dziedzictwem poprzemysłowym „Łódzka Szkoła Rewitalizacji” – Jan Bocian, Regionalna Izba
Budownictwa w Łodzi
13:10-13:30 Wymiar materialno-przestrzenny rewitalizacji – Biuro Architekta Miasta Łodzi
13:30-14:20 Lunch
SESJA II
14:20-14:40 Dziedzictwo poprzemysłowe jako wehikuł rozwoju miasta – podejście
zintegrowane – dr Filip Moterski, Uniwersytet Łódzki
14:40-15:00 Strategia - przestrzeń. Rewitalizacja krajobrazu miejskiego – dr inż. arch. Dorota
Jopek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, mgr inż. arch. kraj. Laura Klimczak,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
15:00-15:20 Historyczne dziedzictwo a społeczna tożsamość współczesnej Łodzi –
rekomendacje dla programu regeneracji miasta – dr Kamil Śmiechowski, Uniwersytet Łódzki
15:20-15:40 Publiczna i ekonomiczna wartość programu rewitalizacji – warunki
zdyskontowania Gminnego Programu Rewitalizacji na rzecz trwałego rozwoju – prof. dr hab.
Tadeusz Markowski, dr Magdalena Wiśniewska, Uniwersytet Łódzki
15:40-16:40 – dyskusja
16:40-17:00 – podsumowanie i zamknięcie konferencji – prof. dr hab. Jerzy Hausner,
prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Fundacja Gospodarki
ICE KRAKÓW
14-15 XI 2017
WWW.OEES.PL
i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10b/10
31-511 Kraków
tel. +48 12 423 76 05
[email protected]
Download