1 - kopz.uni.opole.pl

advertisement
KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI
UNIWERSYTET OPOLSKI
Przedmiot:
Rodzaj zajęć:
Kierunek:
Studia
(forma):
UPRAWA I OCHRONA ROŚLIN
OZDOBNYCH
WYKŁAD
Prowadzący: dr Jarosław Sławiński
OCHRONA ŚRODOWISKA
Rok studiów / semestr:
V (zimowy)
Forma zaliczenia:
OCENA
STUDIA STACJONARNE
Program zajęć (15 godzin)
1. Nazewnictwo roślin ozdobnych.
2. Podstawowe pojęcia oraz kierunki badań w zakresie ogrodnictwa ozdobnego w Polsce.
3. Typy roślinności w różnych strefach klimatycznych.
4. Czynniki zróżnicowania siedlisk roślin.
5. Podłoża stosowane w uprawie roślin ozdobnych.
6. Rozmnażanie roślin ozdobnych – genaratywne, wegetatywne oparte na wykorzystaniu
naturalnych przystosowań roślin.
7. Rozmnażanie roślin ozdobnych – wegetatywne oparte na zdolnościach restytucyjnych,
szczepienie, metoda in vitro.
8. Zabiegi uprawowe w produkcji roślin ozdobnych.
9. Zabiegi pielęgnacyjne w produkcji roślin ozdobnych.
10. Ogólne zasady nawożenia roślin ozdobnych.
11. Rola hormonów i innych regulatorów wzrostu w mechanizmach regulacji procesów życiowych
roślin.
12. Przerywanie stanu spoczynku i pędzenie roślin ozdobnych.
13. Metody biologiczne w ochronie roślin ozdobnych.
14. Czynniki wpływające na trwałość kwiatów ciętych.
15. Podstawowe zasady dekorowania wnętrz kwiatami.
KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI
UNIWERSYTET OPOLSKI
Przedmiot:
Rodzaj zajęć:
Kierunek:
Studia
(forma):
UPRAWA I OCHRONA ROŚLIN
OZDOBNYCH
WYKŁAD
Prowadzący: dr Jarosław Sławiński
OCHRONA ŚRODOWISKA
STUDIA STACJONARNE
Rok studiów / semestr:
V (zimowy)
Forma zaliczenia:
OCENA
Literatura:
1. Chmiel Henryk i zespół : Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa 2000.
2. Czekalski M.: Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wyd. AR Poznań 2005.
3. Mynett K., Startek L.: Rośliny ozdobne. Hortpress Warszawa 2004.
4. Bernaciak A., Omiecka J., Smogorzewska W.: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
cz.2. Byliny. Hortpress, Warszawa 2007.
5. Latocha Piotr.: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.3. Drzewa i krzewy iglaste.
Hortpress, Warszawa 2005.
6. Latocha Piotr.: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.4. Drzewa i krzewy liściaste.
Hortpress, Warszawa 2006.
7. Czasopisma: „Rośliny ozdobne”, „Mój piękny ogród”, „Twój ogrodnik”, itd.
Download