Kolekcje roślin. Obserwacje zwierząt

advertisement
Kolekcje roślin.
Obserwacje zwierząt
Kolekcje roślin
to zbiory roślin gromadzone
przez wiele lat według ściśle
określonych zasad
Cele tworzenia kolekcji
1. Ozdobne
2. Użytkowe
3. Naukowe lub edukacyjne
4. Ochrona przyrody
Kolekcje roślin ozdobnych
Kolekcja roślin w ogrodzie
przydomowym
Kolekcja roślin ozdobnych w
przydomowym ogrodzie
Rośliny rosnące w starych
pałacowych ogrodach
Kolekcja ozdobnych roślin iglastych
Rośliny użytkowe
Kolekcje zbóż
Kolekcja kukurydzy
Ogrody botaniczne
Są tu krajowe lub obce
gatunki roślin służące
poznawaniu różnorodności
świata roślin
Funkcje ogrodów botanicznych
1. Edukacyjna
2. Ochronna
Kolekcja roślin wodnych
Zielniki
2. Co to jest zielnik
i jak go wykonać?
3.W jaki sposób należy
prowadzić obserwacje
zwierząt?
4. Ślady zwierząt.
Ślady zwierząt
Tropy sarny
Tropy dzika
Tropy żubra
Tropy yeti
Uzupełnij krzyżówkę
Praca domowa
Uzupełnij ćwiczenie – strony
dotyczące omawianych tematów
Download