metody

advertisement
W naszej codziennej pracy stykamy się z dziećmi ,które mają bardzo dużymi
deficytami rozwoju oraz trudnościami w zakresie edukacji, komunikacji
werbalnej , społecznej czy zdrowotne. Praca właśnie z taką grupą dzieci
mobilizuje nas do ciągłego poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod
oddziaływania w celu stworzenia optymalnych możliwości rozwoju dzieci. Stąd
nasza kadra posiada obecnie kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych form
terapii. Mamy szeroką ofertę propozycji różnorodnych form terapii
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.I tak:
1.Dla dzieci autystycznych mamy terapeutów przeszkolonych w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych .Dla dzieci
tych prowadzimy różnorodne formy terapię :
-terapię behawioralną
- terapię neurobiologiczną opartą na metodzie krakowskiej
3. Z dziećmi z zaburzeniami komunikacji werbalnej proponujemy pracę z
logopedami i neurologopedą, którzy prowadzą terapie logopedyczne
obejmującą:
-masaże aparatu mowy dla dzieci małych metodą Cstillo-Moralesa
-do nauki czytania i pisania wykorzystujemy metodę symultatywnosekwencyjną pani prof. J. Cieszyńskiej
-elementy logorytmiki(słowno-muzyczno-ruchowe)
-torowania manualnego(ułożenie narządów artykulacyjnych w celu wywołania
odpowiednich głosek a następnie sylab)
-korygowanie zaburzonej artykulacji
Przy dużych trudnościach w zakresie nabycia zdolności komunikacji werbalnej
prowadzimy także terapię alternatywnych i wspomagających metod
porozumiewania się min.
- Makatonem-jest to system znaków i symboli graficznych czarno-białych
mamy ponad 450 symboli podstawowych i 7000 uzupełniających
- piktogramy kolorowe (tworzymy tablice i książki do komunikacji
3.Wszystkim dzieci z nieharmonijnym przebiegiem rozwoju i różnego typu
dysfunkcjami ruchowymi proponujemy
-terapię SI(Integrację Sensoryczną):metoda ta pomaga w lepszym wrażeń
sensorycznych(bodźców napływających przez receptory)czyli narządy zmysłów.
Mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania,
segregacji, interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na
tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję zwaną adaptacją
.Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia.
Nieprawidłowa integracja sensoryczna dotyczy nieprawidłowości w zakresie
przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie systemów czuciowych.SI
polega na usprawnianiu pracy systemów sensorycznych i procesów ukł.
nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności.
- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn-to system ćwiczeń, które
wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i korygują zaburzenia rozwoju oraz
emocjonalne. Metoda ta pomaga w poznawaniu swojego ciała, swoich sił i
emocji
-Terapię czaszkowo-krzyżową (odblokowującą blokady w przepływie płynu
mózgowo-rdzeniowego, rozluźnianiem mięśni i ścięgien)
-gimnastykę korekcyjną
-terapia ręki i funkcji wzrokowych
4.Na terenie naszej szkoły prowadzimy także inne terapie wspomagające rozwój
dzieci
-EEG Biofeedback-brak koncentracji uwagi, pamięć ,nadaktywność psychoruchowa. Zajęci te wyraźnie poprawiają pamięć, rozwijają myślenie,
kreatywność, poprawiają nastrój, poprawiają sen i samoocenę
-RSA Biofeedback-nieprawidłowy tor przepływu powietrza, zacinanie
,nadpobudliwość
-terapia metodą Denisona-zwana potocznie gimnastyką mózgu. Jest to
program rozwoju ruchowego, ukierunkowany na uczenie się dzieci i na
stymulację ich rozwoju. Jest to także program aktywizacji układu nerwowego i
uwalniania od stresu. Za pomocą odpowiedniego ruchu i dotyku można
stymulować poszczególne części, ośrodki, obszary mózgowia i tworzyć nowe
połączenia między nimi. Trudności z integracją obu półkul mózgu odpowiadają
za trudności w uczeniu się. Ćwiczenia opierają się na ruch naprzemiennym i
jednostronnym.
5.W Sali doświadczania świata prowadzona jest terapia stymulacji
polisensorycznej
-wielozmysłowego poznawania świata
6.Pamiętając o tym, że pracujemy z małymi dziećmi prowadzimy zajęci z
zakresu :
-pedagogiki zabawy-metody Klanzy, metoda Orffa:kreatywne,rozwijające
myslenie
-arteterapia-rozwój poprzez sztukę
-dogoterapia- oddziaływuje na mocno sferę emocjonalną poprzez
przełamywanie bariery niepewności poprzez kontakt z psem. Eliminowana jest
agresja, autoagresja oraz napięcie u dzieci. Kształtowane są pozytywne emocje
dzieci, rozwija się ich empatia, poprawia samoocena. Dzieci chętniej wykonują
niektóre żmudne ćwiczenia w obecności psa. Kontakt z psem poprawia
koncentrację, pobudza zmysły, rozwija mowę co poprawia nawiązywanie
kontaktów społecznych, pewniej się czują co ma pozytywny wpływ na
samoocenę.
Prowadzimy diagnostykę w zakresie :
-zaburzeń autystycznych
-diagnozę osób niepełnosprawnych w oparciu o profil psych-edukacyjny PEP-R
-Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwoju dzieci do lat sześciu
Download