NARZĘDZIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO

advertisement
NARZĘDZIA WPŁYWU
SPOŁECZNEGO
1
Analiza sytuacji komunikacyjnej
• KTO? – czyli kim jesteś, z kim jesteś
identyfikowany
• DO KOGO? – do kogo się zwracasz, z kim się
komunikujesz
• W JAKIM CELU? DLACZEGO? – czyli co
zamierzasz osiągnąć, jakie są Twoje motywy
• CO? – co chcesz przekazać drugiej stronie (treść)
• JAK? – w jaki sposób to zrobić
• KIEDY? – jaki jest najlepszy moment, lub kiedy
musisz się komunikować
• GDZIE? – wybór miejsca
2
RÓZNE TYPY INTERAKCJI
OSOBA - SYTUACJA
• Różne sytuacje aktywizują różne części
„ja”
• Nastolatek może się zachowywać jak
wulgarny wyrzutek społeczeństwa, gdy
włóczy się z kolegami, lecz zmieniać się w
dobrze wychowane dziecko w czasie
wizyty u dziadków
3
RÓZNE TYPY INTERAKCJI
OSOBA - SYTUACJA
• Każda sytuacja ma różne aspekty, a motyw
społeczny aktywny w danej sytuacji zależy
od tego , na który z aspektów sytuacji
zwracamy uwagę.
• Jeśli na przyjęciu zauważasz atrakcyjną
nieznajomą, to możesz zacząć z nią flirtować.
Jeżeli jednak jej przyjaciel zacznie zazdrośnie
na was spoglądać, to zaczniesz raczej działać z
myślą o swoim bezpieczeństwie
4
RÓZNE TYPY INTERAKCJI
OSOBA - SYTUACJA
• Nie wszyscy reagują jednakowo na tę
samą sytuację
• Niektórzy mieszkańcy Los Angeles
traktowali zamieszki jako okazję do
zabawy i rozrywki, dla innych zaś było to
przerażające i przygnębiające
doświadczenie
5
RÓZNE TYPY INTERAKCJI
OSOBA - SYTUACJA
• Ludzie zmieniają swoje sytuacje
• Agresywne dziecko potrafi zmienić
spokojny plac zabaw w pole bitwy
6
RÓZNE TYPY INTERAKCJI
OSOBA - SYTUACJA
• Ludzie wybierają swoje sytuacje
• Jedna osoba wiele by dała, by skoczyć na
bungee; inna dałaby równie wiele, byle
tego uniknąć
7
RÓZNE TYPY INTERAKCJI
OSOBA - SYTUACJA
• Sytuacje zmieniają ludzi
• Jeśli dwoje, początkowo podobnych do
siebie przyjaciół rozpoczyna jednocześnie
naukę na Akademii Wojskowej w West
Point i na uniwersytecie w Berkeley, to po
czterech latach nauki będą
prawdopodobnie mniej do siebie podobni.
8
RÓZNE TYPY INTERAKCJI
OSOBA - SYTUACJA
• Sytuacje wybierają ludzi
• Akademia West Point nie przyjmuje
wszystkich, którzy chcieliby tam studiować
9
Skuteczność i ograniczenia
zachowań automatycznych
• Uruchamianie - „chcę skopiować, bo…”
• Ograniczanie – „chcę skopiować
encyklopedię”
• Wyłączanie – „ktoś tu mną manipuluje”
10
REGUŁY
• Reguła wzajemności
• Reguła zaangażowania i konsekwencji
• Reguła społecznego dowodu
słuszności
• Regułą lubienia i sympatii
• Reguła posłuszeństwa autorytetom
• Reguła niedostępności
11
Reguła wzajemności
• Definicja reguły
• Zasady działania reguły
• Przykłady działania reguły
Józek, Watergate, Johnson, Carter, Hari Kriszna
• Techniki manipulacyjne oparte na
regule wzajemności (door-in-the face)
• Obrona przed manipulacją
12
Reguła zaangażowania i
konsekwencji (1)
• Konsekwencja – siła wartościująca
oceny (tata kup mi zabawkę)
• Zaangażowanie – „stopa w drzwiach”
ku sukcesowi
• Przykłady manipulacji (wojna
koreańska, rytuały)
• Dysonans poznawczy jako podstawowy
mechanizm reguły
13
Reguła zaangażowania i
konsekwencji (2)
• Warunki skuteczności (własny wybór,
upublicznienie, udokumentowanie)
• Technika niskiej piłki
• Obrona przed manipulacjami
14
Społeczny dowód słuszności
• 50 milionów Amerykanów nie może się mylić
• Bądź jak inni – będziesz bezpieczny
(?! Werter ?!)
• Presja grupy – (doświadczenie Ascha)
• Pochwała konformizmu
• Pułapka konformizmu – co się stało w
Jonestown
• Klucz do skuteczności: niepewność
• Klaka, śmiech z puszki i cenzura
15
Lubienie i sympatia
• Kogo lubimy
 ładnych i atrakcyjnych
 podobnych do nas (ale nie za bardzo)
 tych, co nas lubią
• Za co lubimy
 komplementy i pochwały
 kontakt i współpraca (Sherif)
 częste kontakty (efekt ekspozycji)
• Co z tego mamy
• Obrona przed manipulacją
16
Posłuszeństwo autorytetom
• Siła autorytetu (Milgram)
• Siła opakowania
tytuł
ubranie
dobry samochód
status
• Dyfuzja autorytetu
• Obrona przed uległością
17
Reguła niedostępności
• Przykłady funkcjonowania reguły
• Niedostępność – warunki
wzmacniające
ograniczona ilość dóbr
ograniczenie czasowe dostępności
„świeżość” niedostępności
rywalizacja o niedostępne dobra
• Obrona przed manipulacją
18
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards