Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. Nową gospodarkę

advertisement
Czy tradycyjna ekonomia pozwala
zrozumieć tzw. Nową gospodarkę
Tekst Andrzeja Wojtyny (2001)
1
Nowa gospodarka – definicja


Termin odnoszący się do zmian w gospodarce
(głównie) USA w latach ’90
Okres pomyślnego przebiegu koniunktury w
tym kraju pomimo



kryzysu azjatyckiego
braku zmian w dotychczasowych niekorzystnych
zjawiskach,
wywołany rozwojem technik informatycznych
oraz rosnącym znaczeniem globalizacji
2
Nowa gospodarka – przejawy zmian

W skali Makro:



kombinacja szybkiego wzrostu gospodarczego,
wzrostu wydajności pracy z bardzo niskim
poziomem inflacji i bezrobocia
rekordowymi notowaniami na giełdzie
W skali Mikro:

transformacja w sposobie prowadzenia przez
firmy działalności gospodarczej w wyniku coraz
powszechniejszego zastosowania technik
informatycznych
3
Pytania

Taki rozwój wypadków był wielkim
zaskoczeniem dla ekonomistów stąd też:



Czy tradycyjna ekonomia dysponuje
odpowiednimi narzędziami analitycznymi
pozwalającymi opisać i wyjaśnić nowe
jakościowo zjawiska i zależności?
Czy stare prawa ekonomiczne można
przekalibrować, czy też trzeba je sformułować
po nowemu?
Czy innowacje technologiczne i postępującą
globalizacja zmieniły gospodarkę tak że musimy
myśleć o niej w inny sposób?
4
Pytania

Czy zgodnie z poglądem Hicksa nauki
ekonomiczne muszą się adoptować do zmian
cech gospodarki i przez to czy należy szukać
innego paradygmatu niż „niewidzialna ręka
rynku” (np. teoria Schumpetera)?
5
Download