Teoria Firmy

advertisement
Economic Imperializm II
...czyli jak szorstki urok ekonomii podbija serca kolejnych
dziedzin nauki 
Na podstawie tekstu Edward’a P. Lazear’a
Dorota Sławińska
W ramach przypomnienia...
Ekonomia
Zachowanie
maksymalizujące
Wydajność
Stan równowagi
Teoria Firmy
 Jak badać teorię produkcji...
- czynniki produkcji są endogeniczne
- interakcje między agentami można modelować
- można również badać, JAK firmy maksymalizują zyski
Jakość Pracy,
czyli „czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”
[w szkole]
 teoria kapitału ludzkiego – swoiste novum (?)
 edukacja jako inwestycja
- koszty utracone rosną wraz z wiekiem
 podejście ekonomiczne:
- socjologom podpowiada, kto i kiedy otrzyma edukację
- politykom pomaga określić kierunki rozwoju polityki
społecznej w dziedzinie szkolnictwa
[w pracy]
Ekonomia personelu
 Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources)
 Podejście ekonomiczne:
- decyzje pracowników są racjonalne i cechuje je zachowanie
maksymalizujące
- konkurencja na rynku pracy
- wydajność w rekrutacji
Pracownicy – menedżerowie - właściciele
Ekonomia personelu
 Ekonomia personelu jako INSTRUKCJA
- przykład: polityka zwolnień
udany wykup => A > Q
W <- A
odejście
< W>
- Q
zwolnienie
Finanse
 50’, 60’ => finanse instytucjonalne
Założenie, że uczestnicy rynku maksymalizują
zysk (np. angażując się w arbitraż), rynek dąży
do równowagi i istotna jest na nim wydajność
 Obecnie => finanse jako dyscyplina szanowana, mająca
odniesienie do rzeczywistości, z ‘wyrafinowaniem’
matematyczno-statystycznym
Pozostałe obszary
 Księgowość => od rachunkowości finansowej do rachunkowości
zarządczej, jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji
menedżerskich w oparciu o informacje z bilansu księgowego.
 Strategia => ekonomia pozytywna Organizacji Rynku i Teorii Gier
wykorzystana do normatywnego doradztwa w ramach zarządzania
strategicznego
 Marketing => najmniejszy wkład ekonomistów – wymaga określenia
preferencji; ALE: zaawansowane analizy statystyczne i modele
konkurencji cenowej, promocji, reklamy.
Prawo
 Teoremat Coase’a:
przy braku kosztów transakcyjnych i dobrze zdefiniowanych prawach
własności:
 alokacja zasobów będzie identyczna niezależnie od alokacji praw
własności,
 alokacja będzie efektywna (w sensie optimum Pareta), a tym samym
problem efektów zewnętrznych zostanie wyeliminowany.
Prawo
 Badania przestępczości...
... oraz ich ‘śmiertelnie’
poważne wyniki
Ekonomia polityczna
 Od zawsze dziedziny pokrewne...ALE:
 Nowe podejście – użycie narzędzi ekonomicznych do badania i
zrozumienia procesów politycznych
-
dyktatorzy i ich maksymalizujące zachowanie
siła w słabości (teoria gier)
teoria konstytucji i legislacji
optymalny rozmiar rządu
median voter
rent-seeking
Pod rozwagę...
 Potęgą ekonomii jest obsesja teorii - racjonalnej, trwałej i
unifikującej. Czy anomalie mogą skłonić ekonomistów do
adoptowania metodologii również innych dziedzin?
 Interdyscyplinarna, choć oparta na trzech podstawowych
filarach. Ekonomia – królową nauk ?!?
Download